Joden gearresteerd wegens zingen op de Tempelberg

Tien Joodse mannen zijn maandag gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg Israëlische vlaggen ontvouwden en het Israëlische volkslied zongen.
Wat kan er zo verkeerd zijn aan openlijke uitingen van nationale trots in iemands eigen nationale hoofdstad? Helaas voor deze tien mannen zijn alle uitingen van Jodendom, nationalistisch of religieus, strikt verboden op de Tempelberg, die ironisch genoeg de heiligste plaats van het Jodendom is.

Sheikh Yusuf Adeis, een belangrijke plaatselijke islamitische geestelijke, zei voor de Arabische media, dat de acties van deze Joodse mannen een ‘gruwelijke misdaad’ en een ‘schending van alle verdragen’ vormen.

Een dergelijke opvallende demonstratie is helemaal niet nodig om van de Tempelberg te worden verdreven of zelfs te worden vastgehouden en ondervraagd door de politie. Afgelopen donderdag werden drie Joodse mannen weggeleid die in stilte gebeden uitspraken op de heilige plaats.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar Israëlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigd van Joden om te bidden op de Tempelberg. Het Hof blijft echter ook de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat zulke acties ‘de vrede kunnen verstoren’. En de islamitische autoriteiten die het gebied besturen hebben ervoor gezorgd dat Joodse gebeden inderdaad tot een verstoring zullen leiden.

Vandaag wordt elke Joodse bezoeker aan de Tempelberg op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de Israëlische politie om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden.

Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de Israëlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat Israël feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Ryan Jones.