Sluipende verdrijving van christenen uit moslimgebied

In juni zonden de nonnen van het Grieks-orthodoxe klooster in Bethanië in Jeruzalem een verzoek om hulp aan de Palestijnse vertegenwoordiger van Abbas wegens de toenemende islamitische aanvallen op hun klooster.
De nonnen wonen gebarricadeerd om beschermd te zijn tegen gewelddadige aanvallen, zoals het gooien van stenen, glasscherven, diefstal en plundering van eigendommen van het klooster. Luidsprekers op naburige huizen staan naar het klooster gericht en laten vijf keer per dag de oproepen tot gebed met een oorverdovend volume in het klooster dreunen.

De nonnen noemen het een strategie van intimidatie. Hoewel ze solidariteitsbezoeken krijgen van bevriende christenen en moslims gaan de aanvallen verder. De orthodoxe nonnen weet dat deze invallen een teken zijn dat ze moeten vluchten en het gebied verlaten, maar ze zullen niet weggaan.

Het klooster staat op de plaats, waar sinds de oudste tradities christenen de opwekking van Lazarus vieren op de zaterdag voor Palmzondag en waar de volgende dag de palmzondag-processie naar Golgotha begint. In de afgelopen jaren verstoorden radicale moslims ook deze vieringen.

Het klooster, gelegen op de oostelijke helling van de Olijfberg, in een idyllische buitenwijk van Jeruzalem, was een oase voor gelovigen wereldwijd. Sinds de tijd van Arafat wordt het gebied nu geïslamiseerd. Dat betekent ongecontroleerde bebouwing, milieuvervuiling en toenemende criminaliteit.

Onlangs verklaarde een grote islamitische familie dat de grond van het klooster hun eigendom is. Helaas voor de kerk ligt het klooster aan de Palestijnse kant van de Israëlische scheidingsmuur.

Tot op heden weigert de Palestijnse Autoriteit om gezag uit te oefenen bij dit groeiende maatschappelijke probleem. Het klooster is tot een niemandsland geworden, waar criminaliteit, machtsmisbruik en corruptie floreren.

De situatie van het klooster in Bethanië is geen alleenstaand geval. Want waar er een moslimmeerderheid is, lijden de christenen. De westelijke helling van de Olijfberg is door deze manier van pesten al bijna vrij van christenen gemaakt. Moslims nemen een wijk over, huis voor huis, steeds volgens hetzelfde patroon.

Zo gaven de Marienschwestern (een Duitse protestantse vrouwenorde) hun klooster aan de westkant van de Olijfberg jaren geleden op wegens het gevaarlijke pesten van de moslims dat, samen met de oorverdovende geluidssterkte van de gebedsoproepen van de minaretten, het leven van de zusters in gevaar bracht.

Het daarnaast gelegen internationale christelijke gasthuis moest eveneens plaats maken voor het islamitische pesten. De pelgrims werden overvallen door de islamitische buren en werden in het gebouw zelf geteisterd door het gillende geluid van de minaretten.
Daarnaast lag een huis van de Church of God, dat als pastorie diende. Na jarenlang levensbedreigend pesten van het predikantengezin moest de kerk het huis aan de buren laten.

In de oude stad van Nazareth, naast de Grieks-orthodoxe Kerk van de Aankondiging, kreeg de eeuwenoude Bron van de Maagd Maria een nieuwe naam: Nazarethbron. Onder de leiding van de burgemeester heet nu ook de bushalte ‘Nazarethbron’. Geen pelgrim zal nu vermoeden dat bij het vervuilde plein de Mariabron ligt.

De islamisering sluipt voort. Nabij Bethlehem werd het Grieks-orthodoxe klooster uit de vierde eeuw met ijzeren deuren gebarricadeerd, ter bescherming tegen gewelddadige overvallen van moslimburen.

De 80-jarige abt werd onlangs ernstig gewond door het gooien van stenen, en verloor een oog. Toen de islamitische buren een de grote huizen van het klooster in beslag namen, kwam de dappere abt tevergeefs tussenbeide. De tweeduizend jaar oude cistern (regenwaterreservoir) van het klooster is onlangs vernield en weggegooid .

Wat is de reden van dit alles? De christenen moeten uiteindelijk vertrekken.