Hezbollah is deel van Iraanse Islamitische revolutie

Algemeen wordt geloofd, dat de Libanese shiïtische militie Hezbollah werd opgericht als directe reactie op de Israëlische invasie van zijn noordelijke buurman in 1982, die bedoeld was om de voortdurende grensoverschrijdende terreuraanvallen te beteugelen. Zelfs Hezbollah portretteert zichzelf als zodanig.

Maar de waarheid is, dat de basis voor de organisatie al veel eerder werd gelegd, en dat Hezbollah eigenlijk deel uitmaakt van de Iraanse Islamitische Revolutie. In feite werd de titel ‘Hezbollah’ (Partij van Allah) voor het eerst gebruikt door de factie van ayatollah Ruhollah Khomeini, nadat deze in 1979 de macht greep in Iran.

Deze uitleg in The Weekly Standard geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende Iraanse groepen die om een positie in Libanon streden voorafgaand aan de val van de sjah. Libanon was lange tijd een buitenpost en uitvalsbasis voor Iraanse islamisten.

In het artikel wordt duidelijk gemaakt, dat Hezbollah veel meer is dan een handlanger van Iran. Het is een lokaal verlengstuk van het Iraanse regime en zijn Revolutionaire Garde. Daarom kan het beleid en het gedrag van Hezbollah veel vertellen over de achterliggende bedoelingen van Iran, met name als het gaat om het vermoede nucleaire wapenprogramma van de Islamitische Republiek.

Evenals Hezbollah ménen de Iraanse leider het waarschijnlijk als ze over de vernietiging van Israël als lange-termijn doel spreken. En dat suggereert dat de Israëlische leiders gelijk hebben om overdreven voorzichtig te zijn bij hun streven, het soort wapens, waarmee dit doel bereikt kan worden, uit Iraanse handen te houden.

Ryan Jones.