Israël is geschokt: Iran mag een kernmacht worden

De Israëlische regering is geschokt en boos en heeft met felle kritiek gereageerd op het akkoord bij de nucleaire gesprekken met Iran in Genève.

De bouw aan de controversiële Iraanse zwaarwaterreactor in Arak, waar plutonium zou kunnen worden geproduceerd, wordt stopgezet. (Foto: Nanking 2012).De bouw aan de controversiële Iraanse zwaarwaterreactor in Arak, waar plutonium zou kunnen worden geproduceerd, wordt stopgezet. (Foto: Nanking 2012).

De vijf VN-lidstaten met vetorecht en Duitsland zijn in de nacht van zaterdag op zondag een overgangsovereenkomst overeengekomen met met de regering in Teheran. In deze overeenkomst, die een half jaar geldig is, wordt het Iran toegestaan kernenergie te gebruiken​, maar alleen voor vreedzame doeleinden.

Volgens Amerikaanse informatie is Iran verplicht om de verrijking van uranium te beperken tot vijf procent. Daar tegenover is een essentieel onderdeel van de sancties tegen het regime van de mullahs ingetrokken.

‘Een zeer slechte zaak’ werd het door het bureau van premier Netanyahu genoemd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Sharif sprak van een ‘groot succes’.

De overeenkomst voorziet in inspecties van de nucleaire installaties. De voorraden van tot 20 procent verrijkt uranium moeten worden vernietigd. Hoogverrijkt uranium kan worden gebruikt voor de bouw van atoombommen.

De Israëlische regering wees erop, dat Iran precies heeft gekregen wat de Islamitische Republiek wilde: een duidelijke versoepeling van de sancties, waarbij gelijktijdig het belangrijkste deel van het nucleaire programma onaangetast blijft.
Israël had geëist dat Iran zijn centrifuges voor de verrijking van uranium moet vernietigen. Minister van Handel Naftali Bennett wees erop dat Israël niet door deze slechte overeenkomst is gebonden .

Nucleaire wapenwedloop
Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman waarschuwde voor een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten. Iran heeft zich in het verleden niets aangetrokken van de internationale regelgeving en wordt daar nu voor beloond. ‘Dit is het begin van een nieuw tijdperk in het Midden-Oosten’, zei Lieberman.

Hij was benieuwd hoe Saudi-Arabië, Egypte en Turkije reageerden. Hij gaat er van uit, dat ze nu allemaal kernenergie willen gebruiken: ‘Zij zullen precies dat doen wat Iran heeft gedaan, en wijzen op zuiver vreedzame doeleinden’.

Verscheidene andere Israëlische ministers en talrijke parlementsleden uitten kritiek op de overeenkomst van Genève. Niemand riep echter publiekelijk op tot een militaire aanval op Iran.

Tommy Müller.