Jeruzalem van Goud of Jeruzalem van Hamas?

De toonaangevende Israëlische krant Yediot Acharonotwaarschuwde deze week in een artikel tegen de sluipende verandering van ‘Jeruzalem van Goud’ in ‘Jeruzalem van Hamas’.

Het lijkt er op, dat de Palestijnse terreurorganisatie zich in de afgelopen jaren met succes heeft gevestigd als ‘gemeentelijk directeur’ van de oostelijke helft van Jeruzalem.

Volgens een aanklacht die in de Jeruzalemse districtsrechtbank tegen Hamas is ingediend, heeft de terreurorganisatie met succes activisten geworven op diverse terreinen, waaronder religie, onderwijs en financiële diensten. Het doel was om ‘de lokale Palestijnse bevolking dichter bij de ideologie van Hamas te brengen (…) en instellingen op te bouwen teneinde de doelstellingen te bevorderen en de kring van supporters uit te breiden’.

Om dit te bereiken had Hamas letterlijk een alternatieve gemeente in Oost-Jeruzalem gevestigd, waarbij de Arabische gebieden in zeven sectoren waren verdeeld. Functionarissen van Hamas verleenden diensten en assistentie aan de inwoners alsof zij de stad bestuurden.

Hamas heeft ook educatieve en andere sociale evenementen georganiseerd als middel om zijn boodschap te verspreiden.

Israëlische functionarissen zien in dit alles een poging om het succes voorbij te streven van de Libanese Hezbollah, een terroristische militie die er door een combinatie van sociale diensten en brute kracht in is geslaagd om de hoogste niveaus van de politieke macht te bereiken.

Israel Today staf.