Jordaanse Sheikh: Israël behoort aan de Joden!

Sheikh Achmed Aladoan uit Amman, lid van de bekende Jordaanse Adwanstam, plaatste deze week op Facebook het bericht dat er geen plaats met de naam ‘Palestina’ bestaat, en wees de Koranverzen aan die zijn bewering steunen. Ook Sheikh Jabari van Hebron, een sterke stamleider, is het er mee eens dat dit land aan de Joden behoort. Ook Sheikh Jabari van Hebron, een sterke stamleider, is het er mee eens dat dit land aan de Joden behoort.
Een van de genoemde Koranverzen stelt dat Allah het Heilige Land aan de zonen van Israël gaf tot de Dag des oordeels (Soera 5 ‘Al-Ma’ida’ vers 21: “Mijn volk! Gaat het heilige land binnen dat God jullie voorgeschreven heeft en keert het niet jullie ruggen toe; jullie zullen dan als verliezers omdraaien.” ). Een ander vers (Soera 26 ‘Al-Shara’a’, vers 59: Zo is het. En Wij lieten de Israëlieten het beërven, zegt dat het land aan de Joden werd nagelaten.

De Sheikh wende zich tot degenen die ‘de woorden van de Koran verdraaien’, die hij leugenaars noemde, en vroeg waar ze die naam ‘Palestina’ vandaan hadden. Hij benadrukte dat hun aanspraken op het land Israël verbeurd waren, omdat ‘Allah de beschermer van de kinderen van Israël is’.

En alsof dat nog niet genoeg was, draaide de sheikh de rollen om bij de anti-Israëlische propagandamachine, door de Palestijnen te beschuldigen van het doden van kinderen, ouderen en vrouwen, van het gebruik van menselijke schilden, en dat ze voor zelfs hun eigen kinderen geen greintje genade hebben.

De woorden van de sheikh veroorzaakten een storm in de Arabische media en werden opgepikt door de Israëlische ambassade in Amman. De Arabische krant Al-Quds Al-Arabi legde het standpunt van de sjeik verder uit, wees er op, dat hij de gedachte dat Jordanië Palestina is ondersteunt, en dat hij benadrukt dat Arabieren, zowel in Jordanië als in door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden, bijna allemaal graag Israëlische burgers zouden zijn.

In een verklaring distantieerde de Adwanstam zich van de uitspraken van Sheikh Aladoan. Maar daar was de Sheikh niet van onder de indruk, en hield vol dat hij zich over deze zaken zou blijven uitspreken.

Vorig jaar bezocht Sheikh Aladoan Israël en ontmoette de opperrabbijn van Tsfat (of Safed), Rabbi Shmuel Eliyahu. De sheikh geïnformeerde Rabbi Eliyahu en zijn studenten dat in de Koran ‘geen naam “Palestina” voor dit land bestaat, en daarom moeten de Arabieren niet met de Joden strijden over de controle over dit land’.

Bekijk en beluister de opname van hun ontmoeting. Het grootste deel van de video is in het Hebreeuws, maar rond de 0:45 min vertaalt de assistent van Sheikh Aladoan zijn woorden in het Engels.

Trefwoorden: