‘Palestijnen moeten Israël als “Joods” erkennen’

Een opiniepeiling, die deze week werd gehouden door het Israel Democracy Institute, wees uit dat een royale meerderheid van 77 procent van de Israëli’s er aan vasthoudt, dat de Palestijnse Autoriteit Israël moet erkennen als een ‘Joodse Staat’, als een van de voorwaarden voor vrede.

Premier Benjamin Netanyahu hamert hier al jarenlang op, maar de Palestijnse leider Machmoud Abbas heeft die voorwaarde herhaaldelijk geweigerd, de laatste keer was dat in een interview met The New York Times, waarin hij zei dat erkenning van Israël als “Joods”, ‘niet aan de orde’ was.

Voor Abbas is het afwijzen van deze schijnbaar cosmetische eis een belangrijk onderdeel van wat volgens sommigen zijn echte lange-termijn doel is: het vervullen van het basisbeginsel van zijn PLO om Israël te vernietigen.

Abbas blijft er aan vasthouden, dat het toelaten van miljoenen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen tot het eigenlijke Israël – wat hij het ‘recht op terugkeer’ noemt – een van de onderdelen van een allesomvattend vredesakkoord moet vormen. Een dergelijke stap zou de Joodse Staat demografisch vernietigen. Door het erkennen van Israël als de natie-staat van het Joodse volk zou Abbas in wezen die eis opgeven.

De Israëli’s zeggen ook, dat de Palestijnse erkenning van Israël als de wettige natie-staat van het Joodse volk niet alleen boven geschetst scenario voorkomt, maar ook de enige weg is om echt een einde te maken aan het conflict, dat oorspronkelijk voortkomt uit het afwijzen van Israëls bestaansrecht.

Israel Today staf.