Israël na bemiddeling VS verre van vredesplan?

De door de VS bemiddelde Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen zijn na negen maanden van vruchteloze onderhandelingen op de rand van de afgrond geraakt en de regering-Obama lijkt bereid te zijn de handdoek in de ring te gooien.

‘Je kunt bijstaan, stimuleren en druk uitoefenen, maar de partijen moeten zelf fundamentele beslissingen en compromissen maken’, vertelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, die de gesprekken faciliteerde.

Kerry gebood woensdagavond de Amerikaanse gezant Martin Indyk om in Tel Aviv een elf uur durende bijeenkomst met Israëlische en Palestijnse onderhandelaars te houden. Maar naar verluid was de bijeenkomst zeer stormachtig en gaven deze enkel de enorme lacunes en openlijke vijandigheid weer, die nog steeds beide zijden verdelen.

Volgens het Palestijnse persbureau Ma’an, opende de belangrijkste Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat (afgebeeld met Kerry) de vergadering door zijn Israëlische collega op de hoogte te stellen dat hij de ‘Palestijnse staat’ vertegenwoordigde en niet slechts een politieke entiteit die door Israël autoriteit werd verleend. Dat maakte de Israëlische hoofdonderhandelaar en minister van Justitie Tzipi Livni zeer kwaad.

Erekat’s gezwets kwam een dag nadat de Palestijnse leider Mahmoud Abbas vijftien verdragen had ondertekend in een nieuwe poging officiële erkenning van de internationale gemeenschap van de Palestijnse soevereiniteit te krijgen .

De speciale gezant van de VN voor vrede in het Midden-Oosten, Robert Serry, bevestigde dat zijn kantoor ten minste dertien officiële verzoeken van de Palestijnen had ontvangen om verschillende internationale overeenkomsten en verdragen te sluiten.

Voorafgaand aan de vergadering met Erekat van woensdagavond, drong Livni erop aan dat de Palestijnse Autoriteit zijn primaire inzet in het vredesproces had geschonden door buiten een bilaterale overeenkomst naar erkenning te streven.

‘De PA heeft haar verplichtingen geschonden door zich tot de VN te wenden’, zei Livni. ‘Als ze een staat willen, moeten ze begrijpen dat het alleen aan de onderhandelingstafel kan worden opgericht.’

Livni noemde de situatie verder ‘ingewikkeld’ en drong er bij Israël op aan om het moreel hoog te houden door aan de onderhandelingstafel te blijven, zelfs wanneer zijn overtredende ‘partner’ nu wegloopt.

Abbas dreigde aanvankelijk – wat Israëli’s noemen – een ‘diplomatieke intifada’ te lanceren wanneer Kerry Jeruzalem niet zo ver kreeg midden deze week een vierde lichting van overeengekomen gevangenen vrij te geven.

Israël kwam overeen deze vierde lichting vrij te laten toen de vredesbesprekingen negen maanden geleden begonnen. Maar het Palestijnse leiderschap laat inmiddels blijken dat het alleen aan de onderhandelingstafel blijft om de invrijheidstelling van de terroristen rond te krijgen. Daarom is Israël terughoudend geweest om deze vierde vrijlating uit te voeren, gezien deze het vredesproces toch niet ten goede komt.

De regering-Obama probeerde ondertussen wat meer morele gelijkwaardigheid tussen de twee partijen te brengen, suggererend dat de bouw van zevenhonderd nieuwe appartementen in de wijk Gilo in Jeruzalem even ongehoord zou zijn als Abbas zijn manoeuvres bij de VN.

‘De nutteloze, unilaterale acties die beide partijen de afgelopen dagen hebben genomen, brengen de vooruitgang naar vrede in gevaar’, verklaarde plaatsvervangend woordvoerder Josh Earnest van het Witte Huis.

Israël heeft natuurlijk nooit ingestemd om te onderhandelen over het beheer van Gilo of over enig ander door Joden gedomineerd deel van Jeruzalem, noch verbieden de verschillende bestaande overeenkomsten Israël het om daar te bouwen.

Amerikaanse congresleden trapten niet in de poging van het Witte Huis om de Palestijnse Autoriteit overtreding te bagatelliseren. Op een vergadering van het Kredieten Comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, werd de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Samantha Power verteld dat de regering-Obama absoluut duidelijk zou moeten maken dat Abbas’ gekonkel onaanvaardbaar is, en dat het de Palestijnen verdere financiële hulp van de VS zou kunnen kosten.

De Israëlische minister van Volkshuisvesting Uri Ariel suggereerde een hardere reactie. In een bericht op zijn Facebook-pagina, schreef Ariel:

‘Dat de Palestijnen zich tot de VN wenden breekt alle regels, daarom moeten we in natura reageren – door de Oslo-akkoorden in te trekken, die enkel terreur en moord brachten. De Palestijnen hebben wederom bewezen dat er geen reden is hen valse geschenken te geven en terroristen en moordenaars vrij te laten voor een vredesplan waarvan de einduitkomst van te voren maar al te goed bekend is.’

Ryan Jones.