Egypte zou vredesverdrag met Israël kunnen wijzigen

De kansrijkste presidentskandidaat van Egypte, de voormalige legerleider Abdel Fattah al-Sisi, heeft deze week tegen Arabische media gezegd dat hij, indien hij wordt gekozen, bereid is om het al jarenlang bestaande vredesverdrag van zijn land met buurland Israël te wijzigen.

‘Als ons wordt gevraagd om wijzigingen aan te brengen in het vredesverdrag met Israël, zullen we dit doen’, zei Sisi in een interview metSky News Arabia. Hij wilde niet uitweiden over wie om dergelijke wijzigingen zou vragen, of wat die precies zouden inhouden.

In hetzelfde interview zei Sisi, dat hij gelooft dat er een ‘echte kans’ bestaat voor de hele Arabische wereld om vrede te sluiten met Israël. De vroegere Egyptische legerleider benadrukte dat Israël ‘vanzelfsprekend kan bestaan ​​in de regio, indien dit het Arabische vredesinitiatief aanvaardt’.

Het vredesinitiatief waarnaar Sisi verwees is het voorstel, dat in 2002 werd geschreven en gepresenteerd door Saoedi-Arabië. Het roept alle Arabische Staten op om de Joodse Staat allesomvattende vredesakkoorden aan te bieden, in ruil voor Israëls volledige terugtrekking van alle grondgebied dat in 1967 werd veroverd, met inbegrip van de oostelijke helft van Jeruzalem.

Israël heeft eerder bezwaren tegen het voorstel ingediend, en er op gewezen dat het niet adequaat ingaat op de [Palestijnse] eis om de Joodse Staat te overspoelen met zogenaamde ‘Palestijnse vluchtelingen’. Velen redeneren dat het initiatief Israël ook zou terugbrengen naar de situatie van de eerste 19 jaar na de moderne wedergeboorte, waarin het land ernstig werd bedreigd in zijn bestaan.

In een eerder interview had Sisi gewaarschuwd, dat als er niet snel vooruitgang werd bereikt op de weg naar vrede volgens de lijnen van het Arabische vredesinitiatief, hij zich vijandiger zou kunnen opstellen tegenover Israël, wanneer hij president is geworden. Naar verwachting zal Sisi de presidentsverkiezing, op 26 en 27 mei, gemakkelijk winnen.

Israel Today staf.