Israëlische minister: Joden zullen bidden op Tempelberg

De Israëlische onderminister van Religieuze Zaken, Eli Ben-Dahan (Het Joodse Huis) herhaalde deze week in een video, geplaatst op Youtube, dat de Israëlische regering aan regelingen werkt die het eindelijk aan Joden zullen toestaan om te bidden op de heiligste plaats van het Jodendom, de Tempelberg in Jeruzalem.

‘Ik geloof en verwacht, dat de premier en zijn regering deze regeling zullen aannemen (…) en iedere Jood, die wil opgaan naar de Tempelberg en daar wil bidden, dit zal toestaan’, zei Ben- Dahan in een videoboodschap voor een spoedconferentie, georganiseerd door het Liba Project for Jewish Freedom op de Tempelberg.

‘De huidige situatie, waarin (…) het alleen voor Joden verboden is te bidden op de Tempelberg is onzinnig en onredelijk’, vervolgde de minister. ‘Ik hoop, met Gods hulp, dat we er in zullen slagen deze situatie snel te veranderen’.

De conferentie werd persoonlijk toegesproken door verscheidene andere Israëlische politici, evenals door de Amerikaanse christelijke predikant Keith Johnson, die onlangs van de Tempelberg werd verwijderd nadat de islamitische beheerders van de heilige plaats ontstemd raakten door zijn verbroedering met de lokale Joodse activisten.

‘Ik heb hun illegale regels niet gebroken door mijn Bijbel te lezen of te bidden’, zei Johnson in zijn eigen videoboodschap (hieronder te zien). Johnson werd van de Tempelberg verwijderd omdat ‘ik, geheel onschuldig, mijn vriend rabbi Yehuda Glick (directeur van Liba) begroette en voorstelde aan de groep die ik leidde’.

Dominee Johnson daagde de israëlische autoriteiten uit, zich niet langer laf te gedragen tegenover de islamitische intimidatie, en een manier te vinden om de Joden hun godsdienstvrijheid te laten uitoefenen in alle delen van het land, met name op de Tempelberg.

De volledige toespraak van dominee Johnson is belangrijk voor bij deze problematiek betrokken christenen: