Israël boos op steun VS voor PA-regering met Hamas

Israëlische functionarissen waren deze week zeer geïrriteerd, toen de regering-Obama een maas in de wet vond die nodig was voor het rechtvaardigen van zijn steun aan de nieuwe Regering van Nationale Eenheid van de Palestijnse Autoriteit, ondanks dat de terreurorganisatie Hamas daarbij betrokken is.

Premier Benjamin Netanyahu waarschuwde vorige week, dat een Palestijnse regering, waarvan Hamas deel uitmaakt, een einde aan het vredesproces zou betekenen, Aanvankelijk leek Washington achter die evaluatie te staan.

Maar toen maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry blijkbaar een ommezwaai, terwijl hij deze week in Libanon was. Hij vertelde aan verslaggevers dat zijn regering zou samenwerken met het nieuwe Palestijnse regime. Kerry stelde dat hiermee geen enkele legitimiteit aan Hamas werd verleend, aangezien geen van de ministers in de nieuwe Palestijnse regering rechtstreeks betrokken was bij de terreurorganisatie.

‘Op basis van wat we nu weten over de samenstelling van deze technocratische regering, die geen ministers heeft die verbonden zijn met Hamas, en zich heeft verplicht tot de principes die ik beschrijf, zullen we ermee samenwerken wanneer dit noodzakelijk is, wanneer dit zinvol is.

Daarvoor had de buitenlandwoordvoerster Marie Harf benadrukt, dat het in de ogen van de Amerikanen ‘geen regering gesteund door Hamas’ is, omdat ‘er geen leden van Hamas in de regering zitten’.

Dit standpunt lijkt voor het gemak te negeren, dat de Palestijnse regering van nationale eenheid alleen mogelijk werd gemaakt door de verzoening tussen Hamas en de Fatach-factie van de Palestijnse leider Machmoud Abbas, wat betekent dat Hamas er grote invloed heeft.

Evenmin namen Kerry of Harf de moeite om te erkennen dat de Palestijnse regering, die deze week is aangekondigd, een overgangsregeling is, en dat wanneer later dit jaar nieuwe verkiezingen worden gehouden, Hamas heel goed een grote overwinning kan behalen, net zoals in 2006.

Wat ook de motivatie van Washington was om evenals de Europese Unie en de VN de nieuwe Palestijnse regering te verwelkomen, Netanyahu was er totaal niet van onder de indruk. ‘Ik ben zeer verontrust door de bekendmaking, dat de Verenigde Staten zal samenwerken met de Palestijnse regering die gesteund wordt door Hamas’, vertelde de Israëlische leider aan The Associated Press.

‘Iedereen die oprecht vrede zoekt moet president Abbas’ omhelzing van Hamas afwijzen, en ik denk dat vooral de Verenigde Staten het de Palestijnse president absoluut duidelijk moeten maken, dat zijn verbond met Hamas, een terreurorganisatie die naar de liquidatie van Israël streeft, gewoon onaanvaardbaar is’, zei Netanyahu.

Strafmaatregelen
Vastbesloten om niet toe te laten dat de internationale gemeenschap de status quo betreffende Hamas wijzigt, is Israël begonnen met het opleggen van de sancties en strafmaatregelen waarmee was gedreigd na Abbas’ aankondiging van een regering van nationale eenheid.

Palestijnse media meldden, dat Israël de VIP-kaarten (doorreisvergunningen tussen de Westbank en Gaza) van hoge ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit heeft ingetrokken, belastinginkomsten die Israël heeft geïnd ten behoeve van de Palestijnen vasthoudt, en transporten tussen Gaza en de Westbank heeft geblokkeerd.

Israël heeft ook aanbestedingen bekend gemaakt voor 1500 nieuwe appartementen in Judea, Samaria en de oostkant van Jeruzalem, allemaal gebieden die de Palestijnen opeisen. Minister van Huisvesting Uri Ariel bevestigde dat de woningen een directe reactie waren op de door Hamas gesteunde Palestijnse regering van nationale eenheid. In een persverklaring noemde minister Ariel de nieuwe appartementen ‘een gepast zionistisch antwoord op de Palestijnse terreur-regering’.

Maar de regering-Obama ziet het niet op die manier. Terwijl hij bereid was om een excuus te zoeken voor het aanvaarden van de nieuwe Palestijnse regering, heeft Washington Israëls nieuwe bouwactiviteiten in de nederzettingen botweg verworpen en veroordeeld. ‘Wij zijn tegen de bouw van nederzettingen op de Westbank en ook tegen aankondigingen van dergelijke bouw’, zei de Amerikaanse ambassadeur Dan Shapiro tegen Army Radio. ‘Wij zijn er tegen, met of zonder deze betwiste nieuwe Palestijnse overgangsregering’.

In een reactie zei de nieuwe Palestijnse regering te hopen dat de regering-Obama zijn eigen strafmaatregelen tegen Israël zal nemen. ‘Het wordt tijd dat de Amerikaanse regering serieuze stappen zet tegen wat de regering van Israël aan het doen is’, zei de adviseur van de Palestijnse president tegen AFP. ‘Wij veroordelen deze beslissing [tot de bouw van 1500 nieuwe Joodse appartementen], die bevestigt dat premier Benjamin Netanyahu een leugenaar is en niet geïnteresseerd is in de tweestatenoplossing’.

Ryan Jones.