Professor: Nieuwe Testament is een Joodse tekst

Een prominente professor, die in het gratis Israëlische dagblad Yisrael Hayom schrijft, volgt een trend onder Israëlische en buitenlandse Joden, die Jezus en zelfs het Nieuwe Testament terugvorderen als iets van hen.

Professor Eyal Regev, hoofd van de afdeling Land van Israël Studies en Archeologie van de Bar-Ilan Universiteit, schrijft dat – hoewel de meeste Joden het Nieuwe Testament of Jezus’ aanspraken op het Messiasschap niet zouden geloven – het voor de meeste Joden nu geen discussiepunt is, dat de beweging die tot het christendom uitgroeide, oorspronkelijk tot in de kern Joods was.

‘De boeken van het Nieuwe Testament, de evangeliën die het verhaal van Jezus’ leven en onderwijs vertellen, de Brieven van Paulus en de andere geschriften bevatten veel citaten uit de Pentateuch [de boeken van Mozes], evenals preken doorspekt met de geest van het Jodendom uit de periode van de Tweede Tempel’, merkt Regev op.

Verder schrijft hij: ‘De geschriften van het Nieuwe Testament, zo bizar als ze zouden lijken voor een Jood die niet in Jezus gelooft, zijn door Joden samengesteld’. Hij erkent ook dat het niet de oorspronkelijke bedoeling van de volgelingen van Jezus was om te breken met het Jodendom en een aparte religie te vormen.

‘Het is geen gemakkelijk proces voor de moderne christelijke wereld – pastors, theologen en onderzoekers – om het vaste Joodse fundament van de mythologische vaders van hun godsdienst te erkennen. Een dergelijke erkenning zou hen tot de conclusie kunnen leiden, dat het christendom dat wij kennen is afgezwenkt van het originele pad van Jezus en zijn leerlingen, of dat het geen aanspraak heeft op zijn meest fundamentele geestelijke bezittingen’, schreef hij.

Israel Today staf, met dank aan het Rosh Pina Project.