Canadese premier tot wereld­leiders: wij steunen Israël

Voor wie de laatste jaren heeft gelet op zijn houding in het Midden-Oosten conflict, zal het geen verrassing zijn dat de Canadese premier Stephen Harper de duidelijkste en standvastigste van de wereldleiders is in zijn steun aan Israël in zijn strijd tegen de raketten uit Gaza.

‘De willekeurige raketaanvallen vanuit Gaza op Israël zijn terroristische acties, waarvoor geen rechtvaardiging bestaat,’ zei Harper deze week in een verklaring. ‘Het is duidelijk dat Hamas doelbewust menselijke schilden gebruikt om terreur in de regio te bevorderen.’

Harper waarschuwde de wereldleiders, dat het goedpraten van Hamas en het moreel gelijk stellen ervan aan de Joodse Staat het conflict alleen maar zal verlengen.

‘Wanneer de internationale gemeenschap nalaat deze laakbare handelingen te veroordelen, zou dat deze terroristen aanmoedigen om hun verschrikkelijke daden voort te zetten, benadrukte hij. De premier besloot met een open oproep aan Canada’s ‘bondgenoten en partners, om te erkennen dat deze terreurdaden onaanvaardbaar zijn en dat solidariteit met Israël de beste manier is om het conflict te stoppen.’

VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten
Een dag eerder had de Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten Navi Pillay gehekeld, omdat deze Israël de schuld geeft voor de burgerdoden in Gaza en omdat hij wapenstilstandsvoorwaarden vroeg, die Hamas en zijn offensieve capaciteiten intact zou laten.

Baird noemde de opmerkingen van Pillay ‘noch nuttig noch een weergave van de werkelijkheid van deze crisis’. Baird ging vooral in op de morele gelijkwaardigheid, die Pillay schetste tussen een democratische Staat die buitengewone maatregelen neemt om burgerslachtoffers te voorkomen, en een erkende terroristische organisatie.

Israel Today staf.