Video: Palestijnen als menselijk schild op bedreigd gebouw

Jaren geleden schepte Hamas op, dat het in Gaza een ‘industrie van de dood’ had gecreëerd, en dat plaatselijke bewoners nu ‘van de dood houden’, net zoals de Joden ‘van het leven houden.’ Het effect van deze inspanningen van Hamas is nu te zien in de manier waarop Palestijnen zichzelf opofferen als menselijk schild om te helpen Israël te verslaan.

Het Israëlische leger (IDF) publiceerde gisteren een video die laat zien wat het tegenkomt wanneer het tracht de terroristen te beschieten die verantwoordelijk zijn voor de rakettenregen die Israël voortdurend bekogelt.

In de volgende video raakt een Israëlisch waarschuwingsschot een gebouw dat het Israëlische leger wil gaan vernietigen. Deze waarschuwingsschoten zijn gewoonlijk dummy-mortiergranaten. De werkelijke aanval komt gewoonlijk 5 à 10 minuten later, zodat bewoners ruim de tijd hebben om de panden te verlaten.

En terwijl men de bewoners van het gebouw duidelijk ziet wegvluchten, klimmen even later veel meer burgers op het gebouw, waardoor ze Israël dwingen de aanval af te blazen Hamas is er nooit voor teruggeschrokken deze smerige methode te gebruiken.

In 2009 herinnerde de hogere Hamas-activist Abu Bolal al-Ja’abeer er hooghartig aan, dat wanneer Israël zijn woning wilde gaan beschieten, de Israëlische militairen eerst opbelden om hem en zijn gezin te waarschuwen dat ze moesten vluchten. Maar in plaats daarvan, zei al-Ja’abeer, ‘verbrak ik de verbinding en belde ik een aantal vrienden, die via luidsprekers weer anderen opriepen, die allemaal op het dak van het huis bijeen kwamen…’

Zie voor al-Ja’abeers verhaal de volgende video op tijdstip 0:58:

Waarom zouden normale, weldenkende mensen zich zo gedragen?

Hamas en andere terreurorganisaties zijn tientallen jaren bezig geweest om plaatselijke Palestijnen te indoctrineren, dat ze niet alleen Israël moeten haten, maar het als hun heilige plicht moeten zien om hun leven en dat van hun geliefden op te offeren voor het verslaan van de ‘Zionisten.’

De volgende poster, die door Hamas is gepubliceerd, werft Palestijnen als helden om bereid te zijn als menselijk schild te dienen tegen Israëlische vergeldingsacties:

‘Voor de Palestijnen werd de dood een industrie,’ pochte de minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, Fathi Hamas, in 2008. ‘De Palestijnen vormden dan ook een menselijk schild van vrouwen, kinderen, ouderen en de jihadstrijders, tegen de Zionistische bombardementen, alsof ze tegen de Zionistische vijand wilden zeggen: Wij houden van de Dood, zoals jullie van het Leven houden.’

Denk hieraan, wanneer de Arabische leiders of de internationale media de volgende keer protesteren tegen de dood van Gazaanse burgers. Israël doet al het mogelijke om burgerslachtoffers te vermijden en tegelijk zijn eigen burgers veiligheid te bieden. Hamas probeert opzettelijk zijn eigen burgers te doden.

Israel Today staf.