VN: Meeste slachtoffers Gaza hadden kunnen vluchten

Een rapport van de Verenigde Naties heeft bevestigd, dat Israël zijn uiterste best doet om bijkomende schade in de Gazastrook te voorkomen bij het bestrijden van een vijand die de burgerbevolking gebruikt als menselijk schild.

Het rapport over de situatie, opgesteld door het VN-bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) merkt op, dat hoewel Israël meer dan 900 aanvallen op Gaza heeft uitgevoerd, de meeste burgerslachtoffers vielen bij specifieke aanvallen op enkele tientallen woningen die ofwel behoren aan belangrijke strijders van Hamas, ofwel door deze organisatie werden gebruikt om raketten en andere wapens te verbergen.

Het rapport wijst er verder op, dat bij het aanvallen van deze huizen ‘in de meeste gevallen, voorafgaand aan de aanvallen, de inwoners zijn gewaarschuwd om te vertrekken door telefoongesprekken van het Israëlische leger of door het afschieten van waarschuwingsraketten.’

Dit bevestigt de verklaring van het Israëlische leger, dat het van zijn gedragswijze uitgaat, op een manier die geen enkele andere militaire macht in de wereld zou toepassen, om schade aan de burgers, waarachter de vijand zich verschuilt, te vermijden.

De volgende video, van een Israëlische piloot die een luchtaanval afblaast omdat hij denkt kinderen in de omgeving te zien, laat dit beleid zien:

De grote internationale media bevestigden en prezen Israëls inspanningen op dit gebied: ‘Door zijn normen van oorlogsvoering zijn de inspanningen van Israël om burgers te sparen voorbeeldig,’ schreef William Saletan van het Engelstalige online tijdschrift Slate.

Ondanks de beste inspanningen van Israël zal helaas het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook naar verwachting toenemen, omdatHamas heeft gesuggereerd, dat iedereen die gehoor geeft aan de Israëlische waarschuwingen, beschuldigd kan worden van ‘collaboratie’ met de zionisten.

Het is ook van belang, dat het VN-rapport erkent dat de huidige uitbarsting begon toen Hamas en zijn bondgenoten hun raketaanvallen op Israël escaleerden, en dat de Joodse Staat pas militair reageerde na twee dagen van aanhoudende Palestijnse aanvallen.

Arabische functionarissen en media hebben echt hun best gedaan om dat feit te omzeilen.

Ryan Jones.