Westerse media: Israël probeert burgers te sparen

Bij eerdere uitbarstingen met de Palestijnen verbaasde het niet hoe de internationale media naar Israël uithaalden, waarbij ze de Arabsiche beschuldigingen van ‘oorlogsmisdaden kritiekloos accepteerden. Het lijkt erop dat het grootste deel van de pers hetzij wakker is geworden en nu de werkelijkheid ziet, hetzij genoeg heeft gekregen van het voortdurend verdacht maken van de Joodse Staat.

Zoals te verwachten was, gaat de nog steeds voortdurende Gaza-oorlog vergezeld van kreten zoals ‘genocide’ en ‘moordpartijen’. Maar ditmaal slikken veel media het niet.

Ja, meer dan 90 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische precisie-luchtaanvallen op de terroristische infrastructuur van Gaza. Maar, zoals CNN-correspondent Ben Wedeman uitlegt, aan iedere Israëlische aanval op een bewoond gebied gaat een waarschuwingsoproep vooraf – ook wel een ‘klop op het dak’ genoemd – door middel van een dummy-mortiergranaat.

Slate, een belangrijk online-tijdschrift in de VS, was ook zo onder de indruk en noemde Israëls pogingen de Gazaanse bevolking te sparen, ‘voorbeeldig’.

Het artikel van William Saletan opent met: ‘Volgens veel critici is Israël in Gaza burgers aan het afslachten. Deze beschuldigingen zijn vals. Volgens de oorlogsregels zijn Israëls inspanningen om burgers te sparen voorbeeldig.’

Saletan benadrukt dat Israël deze gevechten niet is begonnen, en dat ze Hamas voldoende gelegenheid hebben gegeven te stoppen voordat men terugsloeg. En als Israël dan aanvalt, laat de verhouding tussen de Israëlische militaire acties en het aantal Palestijnse doden duidelijk zien dat er geen sprake is van vooropgezette genocide.

‘Gegeven het feit dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen heeft uitgevoerd, zou je moeten concluderen dan Israël heel slecht is in het doden van mensen, of wat waarschijnlijker is, dat zij uitgebreid proberen hen niet te doden,’ aldus Saletan.

Blijkbaar gefrustreerd door deze gang van zaken, dringt Hamas er nu sterk op aan dat Gazanen ophouden om met Israël ‘samen te werken’ door deze waarschuwingen op te volgen, en in plaats daarvan zelf het gevaar op te zoeken.

Hoe lang zal het nog duren totdat Hamas erin slaagt een echte massamoord van zijn eigen volk te realiseren? En áls dat gebeurt, zal de pers dan nog steeds de schuld daar leggen waar hij werkelijk hoort?

Daar kun je op dit moment nog niets van zeggen. Maar het is mooi om te zien dat de internationale nieuwsmedia, al is het maar voor even, wat eerlijkheid tonen in hun berichtgeving, en in het bijzonder dat ze erkennen dat Israël zichzelf een oorlogsethiek oplegt die veel verder gaat dan die van welk ander land dan ook.

Israel Today staf.