Niemand onderzoekt Israël zo grondig als Israël zelf

De Gaza-oorlog is nauwelijks voorbij, en nu al roept de internationale gemeenschap om een onderzoeken, of de Israëlische troepen in hun strijd tegen de terroristische infrastructuur van Hamas oorlogsmisdaden hebben begaan.


Maar slechts weinig van deze eisen worden verzacht door de eis, dat ook Hamas wordt onderzocht wegens het gebruik van menselijke schilden, en bijna niemand houdt rekening met de extreme moeilijkheden waarmee Israël werd geconfronteerd bij het uitvoeren van wat uiteindelijk een defensieve vergeldingsactie was. 

Maar de Israëlische procureur-generaal Yehuda Weinstein zei dat de wereld zich hierover geen zorgen behoeft te maken, omdat de Joodse Staat nooit voor een onderzoek is teruggeschrokken, en meestal de hardste criticus van zichzelf is. 

In een brief aan de Vereniging voor Burgerrechten in Israël, herinnerde Weinstein eraan dat in 2010 Israël zelf een onafhankelijk, internationaal tribunaal vestigde om de onderschepping van de Gazavloot, die resulteerde in de dood van negen Turkse onderdanen, te onderzoeken. De commissie (zie foto) werd geleid door de voormalige rechter van het Israëlische Hooggerechtshof Jacob Turkel, en omvatte de voormalige Noord-Ierse eerste minister en Nobelprijswinnaar David Trimble en de Canadese voormalige militaire rechter Ken Watkin. 

In een samenvatting van de conclusies stelde de Turkel Commissie vast, dat ‘het onderzoeksapparaat voor klachten en claims over schendingen van de wetten van oorlogsvoering die in Israël bestaan is, in de regel, in overeenstemming met de verplichtingen van de regering van Israël volgens de regels van het internationaal recht.’ 

En Weinstein verzekerde, dat dit ook het geval zal zijn in de nasleep van de Gaza-oorlog.
De procureur-generaal benadrukte dat ‘de vele en grove schendingen van het internationaal recht door Hamas geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de IDF en de Staat Israël,’ maar waarschuwde waarnemers ‘de aard van de dreiging gericht op de Staat Israël niet over het hoofd te zien.’ 

Weinstein legde uit, wat te veel personen in de internationale gemeenschap blijkbaar niet willen horen: ‘In hun acties tegen Israël hebben de terreurorganisaties cynisch en crimineel gebruik gemaakt van de burgerbevolking als menselijk schild tegen de acties van de IDF. Als gevolg hiervan hebben, helaas, zelfs wettige en proportionele militaire aanvallen, uitgevoerd in overeenstemming met het internationale recht, onbedoeld en ongewenst burgerslachtoffers veroorzaakt.’ 

Toch besloot Weinstein zijn brief met de woorden: ‘Ik wil duidelijk maken dat elke klacht of beschuldiging met betrekking tot de acties van IDF troepen serieus zal worden genomen.’ 

Israel Today staf.