Arabieren: Israël heeft geen recht op zelfverdediging

Een groep Arabische staten heeft tijdens een zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève Israëls recht om zich tegen Hamas te verdedigen ter discussie gesteld.

De afgevaardigde van Pakistan verklaarde dat het ‘moreel weerzinwekkend’ en ‘juridisch incorrect’ is om Israëls militaire actie in de Gazastrook als zelfverdediging te betitelen. De Verenigde Arabische Emiraten waren van mening, dat Israël als bezettende macht helemaal geen recht op zelfverdediging toekomt.

Ongeveer 30 landen hadden tijdens de zitting kritiek op Israëls militaire acties in de Gazastrook.
Venezuela verweet Israël oorlogsmisdaden en acties van volkerenmoord tegen de Palestijnen in Gaza.
Ierland verweet zowel Israël als Hamas, op onacceptabele wijze tegen burgers te zijn opgetreden.
Pakistan stelde de ‘wrede militaire agressie’ van de Israëliërs aan de kaak.
China maakte duidelijk, dat het de Palestijnse inspanningen steunde om als volwaardig lid van de Verenigde Naties te worden erkend.

Israël en verscheidene westerse landen vinden het mensenrechtenraad van de Verenigde Naties ongeloofwaardig en schijnheilig. In de raad zouden juist die landen zitten, die zelf de mensenrechten het meest schenden. Gedelegeerden van landen die lid zijn van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), die een derde van de zetels in de raad bezetten, verhinderen regelmatig discussies over mensenrechtenschendingen in hun landen. Daarbij beroepen zij zich erop, dat het rechtssysteem van de sharia een onderdeel van hun religie is, en daarmee alle kritiek te boven gaat. Op aandringen van de islamitische lidstaten houdt de mensenrechtenraad zich in iedere vergadering bezig met het Midden-Oosten-conflict. Veroordelingen van Palestijnse mensenrechtenschendingen worden regelmatig afgewezen.

Als protest tegen de eenzijdige houding van de mensenrechtenraad weigert Israël de telkens benoemde ‘speciale rapporteur voor Palestina’ al jaren de toegang. Dit trof nu ook de nieuwbenoemde speciale rapporteur Makarim Wibisono uit Indonesië, die bekend staat als extreem Israël-kritisch. De regering in Jeruzalem stond hem nu niet toe de Palestijnse gebieden in te reizen. Hij betreurde het ten diepste, dat hij niet op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem van aangezicht tot aangezicht kon spreken met de slachtoffers en getuigen van de door Israël begane schendingen van het internationale recht, aldus de Indonesische diplomaat.

Ook buiten de mensenrechtenraad om werd door Staten druk uitgeoefend op Israël. De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Martin Lidegaard, eiste de beëindiging van de ‘blokkade van Gaza’ en het stoppen van ‘illegale nederzettingen’. Als Israël bij de huidige vredesonderhandelingen in Kaïro niet in beweging komt, zou de Europese Unie over sancties moeten nadenken. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zei daarover, dat de Deense minister van Buitenlandse Zaken zich vergist en de situatie in het Midden-Oosten niet begrijpt.

NAI.