Het economische wonder van Israëls aardgasvelden

Dertig jaar geleden bezocht ik een boorplatform bij Atlit, een stad aan de Middellandse Zee, net ten zuiden van Haifa. Het was opgericht door een christelijk Amerikaans bedrijf, waarvan de CEO, die een eigenaardige interpretatie van een Bijbelse belofte aan de stam Asher citeerde (Deuteronomium 33:24, ‘hij dope zijn voet in olie’), er zeker van was dat hij enorme hoeveelheden olie zou vinden onder de westelijke grens van het oude grondgebied van die stammen.

Het bedrijf verloor tenslotte miljoenen dollars. Maar 15 jaar later ontdekte Israël enorme aardgasvelden, slechts 50 mijl ten westen van Atlit in de diepten van de Middellandse Zee, wat suggereert dat deze christelijke dromers niet zo ver bezijden de waarheid zaten door te geloven dat God Israël zou zegenen met grote hoeveelheden fossiele brandstoffen.

Vijfendertig biljoen kubieke voet gas ter waarde van ongeveer $ 500 miljard is gevonden in Israëlische ‘economische wateren,’ waarvan het Leviathanveld veruit het grootste is. Ter vergelijking: de nationale begroting van Israël voor 2013 bedroeg $ 114 miljard.

Belangrijker dan de bijdrage aan de nationale begroting is het feit dat, voor de eerste keer in de geschiedenis, Israël de mogelijkheid heeft om energie-onafhankelijk te zijn, evenals om een belangrijke exporteur van aardgas te worden.

Theoretisch hebben deze natuurlijke gasreserves het potentieel om de Israëlische economie te transformeren. Deskundigen zeggen dat alleen al dit gas in de komende 25 jaar voor 25 procent van de jaarlijkse nationale begroting van Israël kan zorgen. Een vondst van zulke epische proporties zou tot grote opwinding moeten leiden. In plaats daarvan wordt hij begraven onder de politieke bezorgdheid en enghartige financiële belangen.

Klik op de kaart voor een vergroting.Klik op de kaart voor een vergroting.

Sinds de ontdekking van het Leviathanveld hebben Turkije en Libanon het recht van Israël op de gasreserves betwist. Bedreigingen van beide landen hebben Israël gedwongen om ruim $ 1,3 miljard uit te geven om zijn claims veilig te stellen. Deze diplomatieke spanning kan een van de redenen zijn dat de Israëlische regering haar enthousiasme over de vondst heeft getemperd.

Daarnaast hebben de enge financiële belangen van private bedrijven een levendige publieke discussies over deze nieuw gevonden nationale schat verhinderd, in het belang van verzwegen zakelijke transacties. Hoewel Jeruzalem terughoudend is om de off-shore gasvelden in het openbaar te bespreken, en zelfs terwijl de betrokken bedrijven zoveel als mogelijk is van de winst afromen, is het een feit dat Israël al profiteert van deze recente ontdekking.

Sinds 2010 zijn de grote elektrische centrales van Israël, die tot voor kort vrijwel uitsluitend werden gestookt met vuile geïmporteerde steenkool, overgeschakeld op aardgas. Geschat wordt dat in 2040 70 procent van Israëls elektriciteit wordt opgewekt met aardgas.

Naast deze duidelijke economische en ecologische voordelen stelt het Israëlische aardgas het land in staat om te veranderen van een energieverbruiker in een energieleverancier. Israël heeft al een gascontract ondertekend met het aangrenzende Jordanië met een waarde van $ 15 miljard, en andere landen in de regio en verder in het buitenland zullen in de nabije toekomst zeker klanten worden.

Hoewel de aanpak van deze belangrijke nationale hulpbron een punt van zorg blijft voor veel Israëli’s die menen dat een eenvoudige belasting op de winst onvoldoende is, is er nog hoop dat het grootste deel van het gas en zijn opbrengsten gebruikt zullen worden voor het directe voordeel van de Israëlische burgers, van wie er velen financiële problemen hebben. Als er goed mee wordt omgegaan, kan dit gas blijken een zegen uit de hemel te zijn.

Tsvi Sadan.