Israëlische ontwikkelingshulp voor uitgedroogd Californië

Californië lijdt nu al drie jaar onder een catastrofale droogte, die de economie van de Staat minstens $ 2,2 miljard heeft gekost, en waardoor 500.000 acres (200.000 hectare) ooit rijke productieve landbouwgrond braak ligt.

Dus aan wie vroeg Californië om hulp? Niet aan het Witte Huis van Obama, maar aan Israël, de wereldwijd erkende expert op het gebied van irrigatie en watergebruik.

De Californische gouverneur Jerry Brown heeft zopas een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om steun van Israël te ontvangen.

Prof. Eilon Adar, een wereldbekende expert op het gebied van grondwaterstroming, zal meewerken om Californië te helpen aan oplossingen voor het probleem te werken. Prof. Adar bezocht San Francisco en Silicon Valley, bezocht ontziltingsinstallaties in het noorden van Californië, en nam deel aan een brede conferentie, waarin een hele reeks aan mogelijke technologische oplossingen werd gepresenteerd.

‘Als we erin zijn geslaagd de waterproblematiek in het Midden-Oosten te overwinnen, kunnen we dit overal ter wereld,’ zei prof. Adar. ‘Om het probleem aan te pakken zullen ze toch het beheer en de efficiëntie van de watermarkt moeten verbeteren en vergroten en de coördinatie tussen de waterbedrijven optimaliseren.’

Hij heeft gelijk: Israël is het enige land in het hele Midden-Oosten, dat zelfvoorzienend is in zijn waterbehoefte. En dat bereikten zij zelf, in een vijandige omgeving.

‘We maken vorderingen met de waterproblematiek en geven bekendheid aan Israël als onderdeel van de oplossing, een bondgenoot met de know-how die in tijd van nood kan komen helpen,’ zei Andy David, Israëls consul voor Californië. Hij had nog een tip voor de Californische Democraten: wanneer er gestemd moet worden over de anti-Israëlische, pro-Palestijnse plannen van president Obama, bedenk dan wie je vrienden zijn…

Israel Today staf.