Egypte sloopt huizen bij Gaza – en niemand protesteert

Eind vorige week verraste het Egyptische leger de bewoners van de grensstad Rafah, bij de Gazastrook, door de bewoners die binnen 500 meter van de grens wonen opdracht te geven binnen 48 uur te evacueren.

De order trof ongeveer 10.000 mensen rechtstreeks; hun huizen worden binnenkort gesloopt om een ​​bufferzone te creëren die een met water gevulde gracht bevat, bedoeld om het graven van smokkeltunnels onder de grens door te voorkomen. Volgens onbevestigde berichten kan de bufferzone ook worden uitgebreid binnen de Gazastrook.

De Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi gerechtvaardigde het creëren van de bufferzone door te wijzen op de recente terreuraanslagen in de Sinaï, die 31 Egyptische soldaten het leven hebben gekost. De wapens, die gebruikt werden voor deze aanvallen, waren naar verluidt afkomstig uit Gaza.

Rafah is in tweeën verdeeld door de grens van Gaza, en ook de inwoners van het gedeelte binnen Gaza zullen hard worden getroffen door de nieuwe Egyptische veiligheidsmaatregel. Berichten van de voorgaande jaren geven aan, dat de lokale economie bijna geheel afhankelijk was van de smokkeltunnels.

Waar blijven de westerse protesten?
De internationale gemeenschap heeft er een gewoonte van gemaakt, Israël elke keer ter verantwoording te roepen wanneer het land veiligheidsmaatregelen uitvoert die afbreuk doen aan de Palestijnse Arabieren. Dan lijkt het wel, alsof het welzijn van de Palestijnen hun primaire zorg zou zijn.

Maar nu het om Egypte gaat, heeft nog geen enkele belangrijke Westerse leider of invloedrijke krant kritiek geuit op Egypte, dat zijn grens op deze manier beschermt, ondanks dat veel bewoners aan beide zijden van de grens eronder lijden en in de toekomst zullen lijden.

Dit is toch wel heel anders dan de typische reactie op soortgelijke Israëlische veiligheidsmaatregelen. Maar misschien heeft het te maken met dit verschil: bij de Egyptische actie zijn geen Joden betrokken…

Ryan Jones.