Les na olieramp: we moeten voor onze wereld zorgen

Het leek een ramp van Bijbelse afmetingen, toen vorige week vijf miljoen liter olie uit een gebroken pijpleidinggutste en een woestijn natuurreservaat in het zuiden van Israël overstroomde. Het werd een van de ergste ecologische rampen in de moderne geschiedenis van het land.

De olie die over de grond stroomde veroorzaakte een zeven kilometer lange rivier van giftig slib, stromend door de Arava-vallei en door het Evrona natuurreservaat, 20 kilometer ten noorden van Eilat. Het unieke natuurgebied is de thuisbasis van vele inheemse dieren, flora en fauna uit Bijbelse tijden, waaronder zeldzame acaciabomen.

‘Het herstel kan wel 50 jaar duren’, zei Guy Samet van het ministerie van Milieu, die het een van de ernstigste milieurampen in de geschiedenis van het land noemde. ‘We hebben nog steeds problemen met het meten van de volledige omvang van die verontreiniging,’ voegde hij eraan toe. De politie heeft opzet uitgesloten, nadat werd ontdekt dat de pijpleiding barstte tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Omdat voor deze week zware regenval wordt verwacht, zijn functionarissen nu bezorgd dat de zeer giftige stoffen naar de Golf van Eilat kunnen stromen, en de koraalriffen en het overvloedige zeeleven in de Rode Zee in gevaar brengen.

De verouderde pijpleiding werd al in de jaren 1960 geopend om olie uit Iran in de Perzische Golf over de Middellandse Zee naar de Europese markten te brengen. Sinds de Israëlisch-Iraanse relaties na de islamitische revolutie in 1979 werden verbroken, werd de pijpleiding gebruikt om olie van de Golf van Eilat naar verschillende delen van Israël te vervoeren.

Net als veel oudtestamentische profetieën kunnen olierampen gemakkelijk milieucalamiteiten lijken, waardoor God zijn volk straft voor roekeloos knoeien met zijn schepping. Zeker, de gedachteloze exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde – vooral tijdens de afgelopen eeuw – en dat alles in naam van de sociaal-economische vooruitgang, is goddeloos. Hulpbronnen van de aarde zijn op een verkwistende manier misbruikt, en veel planten- en diersoorten zijn uitgestorven, in veel gevallen als gevolg van onzorgvuldige menselijke consumptie.

Sommigen vrezen, dat de moderne wetenschap de mens zoveel macht heeft gegeven, dat we denken dat we voor God kunnen spelen met de wereld. Zonder Gods Woord en Zijn wijsheid om ons te leiden, kan de onbelemmerde vooruitgang van wetenschap en economie ons inderdaad heel goed vernietigen voordat ze ons kan redden.

Terwijl de profeten voorspelden dat God de woestijn van Israël zou doen bloeien en nieuw leven doen opspringen in een land dat onvruchtbaar was, zou je harteloos moeten zijn als je niet wordt aangegrepen door de aanblik van de herten, vogels en andere prachtige wilde dieren die verstikt kronkelen doordat ze vast zitten in de modder van deze door de mens veroorzaakte olieramp.

Israël is een klein land met een zeer kwetsbaar en gemakkelijk te beschadigen eco-systeem. Deze vreselijke ecologische ramp is een ruwe bewustwording dat we voorzichtiger moeten zijn met de manier waarop we ‘heersen over de vissen der zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.’
Want er staat geschreven: ‘De aarde is van de Heer en alles wat zij bevat.’ (Gen 1:28, Ps. 24:1, HSV).

David Lazarus.