Meeste Palestijnen zijn bang voor hun regering

Tweederde van de Palestijnse bevolking is bang om de Palestijnse president Machmoud Abbas te bekritiseren. Slechts 20 procent van hen gelooft dat er persvrijheid bestaat op de Westbank en in de Gazastrook.

Palestijnse veiligheidstroepen in Bethlehem.Palestijnse veiligheidstroepen in Bethlehem.

Dit zijn enkele resultaten van het driemaandelijkse onderzoek van het Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in Ramallah. Kort voor dit onderzoek heeft Abbas de leider van de sterkste vakbond gearresteerd en de vakbond tot illegale beweging verklaard, zo meldde persbureau AP vandaag.

Als tweederde van de Palestijnen Fatach-leider Abbas vrezen, hoeveel te meer wordt dan de radicale Hamas gevreesd, die heerst in de Gazastrook? In het buitenland wordt de Fatach vaak voorgesteld als pragmatische tegenhanger van Hamas, die pleit voor vrede met Israël.

In Bethlehem beweren Palestijnse kerkleiders of leiders van andere christelijke instellingen, dat ze in ‘Palestina’ vrijheid genieten. Ze praten met trots over vrijheid van spraak en persvrijheid onder de regering van de Palestijnse autoriteit. Heeft de christelijke minderheid in de Palestijnse bevolking meer moed dan hun islamitische broeders en zusters? Vooral tijdens de kerstperiode preken kerkleiders over het liefelijke samenleven met moslims, en hoe goed het met hen gaat op aarde onder het bestuur van Abbas.

En dan zijn er twee mogelijkheden.
Of het resultaat van de enquête is vals, en de Palestijnen kennen geen vrees voor hun heersers, of de Palestijnse kerkleiders spreken niet de waarheid, want anders worden ze gestraft door de regering van de islamitische Palestijnse Autoriteit. Welkom in het Midden-Oosten.

Aviel Scheider.