Moslimgeestelijke: Joden mogen bidden op Tempelberg

Een prominente Jordaanse moslimgeestelijke heeft vorige week gezegd, dat het aan de Joden moet worden toegestaan te bidden op de Tempelberg in Jeruzalem, dat is de heiligste plaats van het Jodendom.

Hoewel de heilige plaats momenteel onder Israëlische soevereiniteit staat, is het voor Joden en christenen ten strengste verboden om tijdens een bezoek, zelfs in stilte, gebeden uit te spreken.

Sheik Yassin Al-‘Ajlouni constateerde, net als de meeste Joden en vele christenen, dat de controle over de Tempelberg ‘de belangrijkste kwestie van onze tijd’ is, maar zei dat hij er geen probleem in zag om de Joden toe te staan om daar te bidden.

In een video geplaatst op YouTube en ondertiteld door MEMRI, erkende sheik Al-‘Ajlouni dat de Joden een band hebben met de Tempelberg, die hij de Beit Al-Maqdis noemt. Hij zegt dat dit ‘de plaats is geheiligd door Abraham, Isaak, Jakob en Jozef , alsmede door Jezus, zoon van Maria en door de moslims.’

Gelet op de geschiedenis riep Al-‘Ajlouni ‘de islamitische wereld en de Hasjemitisch [Jordaanse] vorst op om aan de vreedzamen onder de Joodse Israëlieten een huis van gebed in Beit Al-Maqdis toe te wijzen.’

Natuurlijk gelooft hij dat deze nieuw gevonden godsdienstvrijheid voor Joden op de Tempelberg moet plaatsvinden onder de soevereiniteit van Jordanië en de Palestijnen. Jordanië bestuurt de Tempelberg zelf en de Palestijnen besturen de oostelijke helft van Jeruzalem.
‘Er moet een speciale plaats van aanbidding zijn voor de Joden onder de Israëlieten, onder Hashemitische en Palestijnse soevereiniteit, en in overeenstemming met het Israëlische regime,’ zei de prediker.

Interessant is dat toen Al-‘Ajlouni sprak over de Byzantijnse christelijke inwoners van Jeruzalem ten tijde van kalief Omar, naar wie de Rotskoepel is vernoemd, hij hen ‘Israëlieten, die Christenen waren’ noemde. Daarmee legde hij een duidelijk verband tussen alle volgelingen van Yeshua (Jezus) en het volk Israël.

Terwijl een handvol islamitische geestelijken, zoals Al-‘Ajlouni, de band van de Joden met de Tempelberg erkennen en geen probleem hebben met Joodse gebeden daar, heeft de door Jordanië bestuurde islamitische Trust (Waqf), die toezicht houdt op de heilige plaats, herhaaldelijk met geweld gedreigd indien andere personen dan moslims aanbidden op het heilige plateau.

Palestijnse moslims ontkennen stellig de Joodse band met de Tempelberg, en Joden die opklimmen naar de heilige plaats worden regelmatig lastiggevallen en zelfs mishandeld.

Israel Today staf,