Netanyahu ontzet over Europese anti-Israëlpolitiek

• Hamas (tijdelijk) van terreurlijst wegens procedurefout,
• Europese Parlement sprak erkenning van ‘Palestina’ uit,
• Israël aangeklaagd wegens onvoldoende beschermen Gazanen,
• Scherpe kritiek van premier Netanyahu op Europese verzoeningspolitiek.

Israëls minister-president Benjamin Netanyahu (foto) heeft scherpe kritiek geuit op de Europese politiek en hen een verzoeningspolitiek tegenover agressoren verweten.
In een absurde uitspraak heeft het Europese parlement Palestina erkend, hoewel het daar niet eens toe bevoegd is.
Eerder had het Europese Gerechtshof de classificatie van Hamas als terreurorganisatie ‘op formele gronden’ opgeheven.

Bovendien moet de Joodse Staat zich nu ook nog verantwoorden vanwege het zogenaamd overtreden van de Vierde Conventie van Genève. De reden: Israël zou zogenaamd tijdens de Gaza-oorlog Palestijnse burgers onvoldoende hebben beschermd. Dat terreurgroepen zoals Hamas vanuit de Gazastrook Israëlische burgers gericht met raketten hebben bestookt, wordt zonder meer onder het tapijt geveegd.

Het islamistische Hamas voert in de Gazastrook een wreed terreurregime en treedt de mensenrechten met voeten. Dat is algemeen bekend. Desondanks moet het nu voorlopig van de lijst van terreurorganisaties worden verwijderd.

Hamas had een klacht ingediend bij het Europese Gerechtshof in Luxemburg – en heeft gewonnen. Het gerechtshof constateerde een procedurefout bij het classificeren van Hamas als terreurgroep. Sinds 2001 staat Hamas op de terreurlijst. De rechters uiten nu kritiek op het feit dat deze classificatie destijds was gedaan op basis van informatie uit de pers en van het internet, en onvoldoende door nationale instanties gecontroleerd en bevestigd was.

Het vonnis blijft voorlopig zonder consequenties: Het vermogen van Hamasleden in Europa blijft nog eens drie maanden bevroren. Die tijd heeft de EU nu om de procedurefout te verhelpen, beroep aan te tekenen tegen het vonnis of Hamas definitief van de zwarte lijst te verwijderen.

Hamas verwelkomde de beslissing van het Europese Gerechtshof. De hooggeplaatste Hamas-functionaris Moussa Abu Marzouk verklaarde: ‘Dit is een overwinning voor eenieder die achter het recht van het Palestijnse volk op verzet tegen de bezetting staat’

Israël daarentegen maakt zich bezorgd. Premier Benjamin Netanyahu zei dat de motivering onbegrijpelijk is. ‘Wij roepen de Europeanen op, Hamas onmiddellijk weer op de lijst te zetten,’ eiste hij, en hij waarschuwde: ‘Hamas is een moorddadige terreurorganisatie met het verklaarde doel Israël te vernietigen. Wij blijven met alle vastberadenheid en kracht tegen Hamas optreden, opdat het niet zijn doel bereikt.’
De gerechtelijke beslissing werd veroordeeld door vertegenwoordigers van alle Joodse partijen, ongeacht hun politieke oriëntatie.

Resolutie tot erkenning van ‘Palestina’
In het EU-parlement in Straatsburg kreeg de resolutie voor het erkennen van Palestina een grote meerderheid: 498 afgevaardigden stemden vóór, 88 tegen en 111 onthielden zich van stemming.

Het hoofd van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het EU-parlement, Elmar Brok (CDU), was van mening: ‘Aan een erkennen van Palestina moeten voorwaarden verbonden zijn. De Palestijnen, inclusief Hamas als lid van de coalitieregering, moeten het bestaansrecht van Israël erkennen’.

Met zijn resolutie begaf het parlement zich op juridisch glad ijs: Formeel kan het parlement helemaal geen Staat erkennen, dat kunnen alleen afzonderlijke nationale Staten. De uitspraak had echter alleen een symbolisch karakter: de parlementariërs wilden weer eens hun solidariteit met de Palestijnen duidelijk maken.
De uitspraak zal ook wel een teken van dankbaarheid geweest zijn tegenover de Arabische Staten, die momenteel voor lage olieprijzen zorgen.

NAI.