Palestijnen beweren aantal Joden te gaan overtreffen

De Palestijnse Autoriteit speelde maandag in op de vrees van de meeste Israëli’s dat ze worden geconfronteerd met een ‘demografische bedreiging’. Dit idee heeft er zelfs bij conservatieve Israëli’s toe geleid dat ze geloven dat ze geen andere keuze hebben, dan het oprichten van een onafhankelijke Palestijnse Staat.

Een Arabisch moeder.Een Arabisch moeder.

Volkstellingscijfers gepubliceerd door het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek (PCBS) beweerden dat er vandaag ten westen van de rivier de Jordaan (in Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook) 6.080.000 Arabieren wonen in vergelijking met 6.100.000 Joden.
Het rapport voorspelt dat over slechts twee jaar beide bevolkingsgroepen 6.420.000 personen zullen tellen, en dat in 2020 de Arabieren de Joden zullen overtreffen met 7.140.000 tegen 6.870.000 personen.

Al meer dan tien jaar voorspelt het PCBS dergelijke waarschuwingen, maar op een of andere manier lijken die nooit uit te komen:
• In 2003 werd gezegd dat de Joodse en Arabische bevolkingen ten westen van de Jordaan in 2006 even groot zouden zijn.
• In 2010 beweerde PCBS, dat het aantal Arabieren eind 2014 het aantal Joden zou overtreffen.

Israël stopte met het verzamelen van volkstellingsgegevens op de Westbank en in de Gazastrook in 1995 bij de oprichting van de Palestijnse Autoriteit, als onderdeel van de ‘Oslo-akkoorden.’ Sindsdien heeft Israël zich gebaseerd op gegevens van de PCBS, en heeft op onverklaarbare wijze die cijfers zomaar geaccepteerd, ondanks dat de Palestijnse Autoriteit er een belang bij heeft, het idee te bevorderen dat ze een demografische bedreiging vormen voor de Joden.

In 2006 werd de studie, getiteld ‘Arabische bevolking op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza: The Million Person Gap’ [compleet of samengevat] gepresenteerd voor het Amerikaanse Congres, dat delibereerde over voortzetting van de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit. De studie wees uit dat de Palestijnse bevolkingscijfers schromelijk overdreven waren.

In 2010 publiceerde de Amerikaans-Israëlische Demografische Research Groep een onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie, dat er in plaats van de 2,5 miljoen Arabieren, die PCBS noemt, ongeveer 1,5 miljoen Arabieren op de Westbank wonen.

Beide studies baseerden zich op de tellingen van voor 1995, een sterk dalend Arabisch geboortecijfer en een gestage emigratiestroom uit de door de Palestijnen bestuurde gebieden.
De geboortecijfers bij de Arabieren ten westen van de Jordaan zijn in tien jaar gedaald van meer dan 5 geboorten per moeder tot slechts 2,7 vandaag.
Daarnaast wordt het aantal Palestijnse Arabieren dat jaarlijks de regio verlaat (gemiddeld 20.000) gewoonlijk overtroffen door het aantal joden dat aliyah maakt naar Israël.
Tegelijk neemt het Joodse geboortecijfer toe, wat een lange-termijn demografische ontwikkeling is die duidelijk in het voordeel van de Joden is.

Ryan Jones.