Synagoge blootgelegd waar Jezus mogelijk predikte

Een synagoge waar Jezus waarschijnlijk preekte is blootgelegd bij de westelijke oever van het Meer van Galilea in het noorden van Israël. Het Joodse gebedshuis uit de eerste eeuw werd ontdekt tussen de ruïnes van de oude stad Magdala, waar de bekendste vrouwelijke discipel van Jezus, Maria Magdalena, vandaan kwam.

‘Dit is de eerste synagoge die ooit werd opgegraven waar Jezus heeft gelopen en gepredikt’, zei Vader Eamon Kelly van de katholieke organisatie die het terrein ontwikkelt . ‘Dit is enorm belangrijk voor zowel Joden als christenen,’ voegde hij eraan toe. De synagoge is een van de slechts zeven, die ergens op aarde zijn blootgelegd en dateren uit de tijd van Jezus.

Er is een zeer grote kans dat Jezus in deze synagoge predikte. Voordat Tiberias werd gebouwd was Magdala de enige stad aan de westelijke oever van het Meer van Galilea. Mattheüs 15:39 vertelt ons dat Jezus hier kwam toen ‘Hij in het schip ging en vertrok naar het gebied van Magdala.’ Volgens het Nieuwe Testament heeft Jezus veel gereisd door dit gebied, onderricht gevend en predikend in de lokale synagogen.

Magdala ligt op slechts een paar kilometer ten zuiden van Kafarnaüm, het vissersdorp waar Jezus Simon Petrus ontmoette, en niet ver van de Berg der Zaligsprekingen waar Jezus zijn legendarische Bergrede uitsprak. De stad is ook gelegen aan de weg die Jezus liep van Nazareth en Betsaïda naar Kafarnaüm.

Dit gebied ligt aan de Via Maris, de Zeeweg, een oude handelsroute die van Egypte langs de Middellandse Zee liep en dan langs de westelijke oever van het Meer van Galilea helemaal naar Syrië. Jezus was een groot deel van zijn tijd hier, omdat het Hem een belangrijke mogelijkheid gaf om onderwijs te geven aan de menigten die hier langs kwamen.

Mensen zijn geneigd om aan Bethlehem of Jeruzalem te denken als centrale plaatsen in het leven van Jezus, maar eigenlijk bracht Jezus het grootste deel van zijn leven en bediening door in Galilea en het noorden van Israël. ‘Tachtig procent van Jezus’ openbare leven was hier,’ zegt Vader Kelly, wijzend naar de regio Galilea.

In de tijd van Jezus was de plaatselijke synagoge niet alleen een plek om te bidden, maar ook een buurthuis waar mensen bijeen kwamen om het nieuws te bespreken of informatie over actuele gebeurtenissen te delen. Wanneer een nieuwe rabbijn naar de stad kwam, was het de gewoonte om naar de plaatselijke synagoge te komen om de mensen te ontmoeten en hen te onderwijzen.

Volgens archeologen was de synagoge van Magdala verwoest in 67 of 68 CE door de Romeinen. Een gebeeldhouwd kalkstenen reliëf van een menorah werd ontdekt in het midden van de synagoge. Het is de oudste in steen uitgehouwen menorah die ooit werd gevonden.

De archeologen vonden ook visvijvers en Joodse rituele baden op het terrein, dat nu open is voor bezoekers.

David Lazarus.