Video: Arabische moslim ontdekt dat hij Jood is

In de Israëlische media doet een ontroerend verhaal de ronde. Mordechai Halawa (foto) is als Koeweitse moslim met Palestijns-Arabische wortels opgegroeid. Maar hij ontdekte dat hij eigenlijk Jood is.

Hij was geboren als Mumatz Halawa, en wist alleen dat zijn grootmoeder een Jodin was, die tot de islam was bekeerd toen ze trouwde met zijn grootvader, een Arabier uit de stad Nabloes (het Bijbelse Sichem), die tegenwoordig onder de Palestijnse Autoriteit valt.

Volgens islamitisch recht is iemand wiens vader een moslim is, automatisch ook een moslim. Halawa was er nooit van uitgegaan dat hij een andere geloofsachtergrond zou kunnen hebben, hoewel hij de achtergrond van zijn grootmoeder kende.

Dat veranderde toen Halawa voor zijn studie naar Canada ging. Een Joodse man vertelde hem, dat het Jodendom niet in de eerste plaats een godsdienst is, maar veeleer een etnische afkomst, die niet door de overstap naar een andere godsdienst uitgewist kan worden.

‘Tot die dag voelde ik me in een soort droomwereld, tot er iemand kwam die me een klap gaf en ik wakker werd,’ vertelde Halawa op de tv-zender Orot TV. Na dit onverwachte inzicht, dat hij zelf behoorde tot de vijanden die hij op grond van zijn geloof zou moeten haten, veranderde Halawa zijn voornaam in Mordechai. Hij emigreerde naar Israël, begon een nieuw leven als Jood, trouwde met een Joodse vrouw en hoopt nu heel trots dat de kinderen, die hij op een dag zal hebben, Israëli’s worden.

Een reeks onderzoeksprojecten heeft de afgelopen jaren aangetoond, dat Halawa mogelijk niet de enige is en dat een hoog percentage van de ‘Palestijnse Arabieren’ uiteindelijk Joodse wortels heeft.

NAI, Orot TV.