Westen ziet weer eens een mogelijkheid voor vrede

Westerse diplomaten zeggen, dat ze weer eens een mogelijkheid hebben gezien voor vrede tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft iedereen naar Rome opgeroepen om erover te praten.

‘Als er een mogelijkheid is voor een consensus-resolutie, dan kan dat deze maand zijn’, zij een niet nader genoemde westerse diplomaat vorige week tegen Reuters, verwijzend naar verwoede pogingen om een VN-resolutie in elkaar te zetten die tot doel heeft het vredesproces weer op te starten, voordat de Palestijnen hun eigen motie indienen, die een hardere lijn volgt.

Ongeveer elk jaar doen Amerikaanse, Europese en ‘gematigde’ Arabische leiders dergelijke aankondigingen, gewoonlijk op momenten waarop Israël en de Palestijnse leiders het hoogstwaarschijnlijk nergens over eens kunnen worden.

Maar toch is premier Benjamin Netanyahu maandag naar de Italiaanse hoofdstad vertrokken, vooral om er zeker van te zijn dat de regering-Obama vasthoudt aan zijn beleid, elke eenzijdige Palestijnse motie bij de VN Veiligheidsraad met een veto te treffen.

‘Terwijl we waarnemen dat islamitische terreur zijn takken uitbreidt naar alle uithoeken van de wereld, zullen we elke poging afwijzen die deze terreur in ons eigen huis, in de Staat Israël, zal brengen. Ik zeg dit zo duidelijk als ik kan’, zei Netanyahu voor zijn vertrek. ‘Zelfs als ze worden opgelegd, zullen wij er tegen standhouden’.

De Palestijnse resolutie, die bij de VN werd gesteund door Jordanië, eist een volledige Israëlische overgave van Judea en Samaria (de zogenaamde Westbank) uiterlijk november 2016, en ongeacht of er dan een bilateraal vredesakkoord is ondertekend.

Als je tussen de regels door leest, valt je op dat november 2016 samenvalt met de volgende presidentsverkiezingen in de VS. Dat betekent dat Barack Obama tegen die tijd een ‘lame duck’ (machteloze) president is en het daarom veel onwaarschijnlijker is dat hij zich bemoeit met eventuele latere stappen, indien Israël niet zou voldoen aan de eisen van de resolutie.

Het is niet zeker dat de Palestijnse resolutie, die later deze maand wordt ingediend, wordt aangenomen in de Veiligheidsraad, zelfs als de VS geen veto uitspreekt. Toch hebben de Europese leiders gebruik gemaakt van de situatie door haastig met een nieuw kader voor vredesonderhandelingen te komen, al blijft er nog enige discussie over of deze wel of niet, zoals de Palestijnse resolutie, een termijn van twee jaar moet hebben.

Intussen houden in Israël maar weinig mensen zich bezig met het stagnerende vredesproces, omdat de Joodse Staat zich opmaakt voor alweer een landelijke verkiezing. Dat betekent ook, dat geen enkele leider, ook Netanyahu niet, van plan is om enige vergaande stap te zetten met betrekking tot het vredesproces tot minstens een maand na de verkiezingen op 17 maart.

Israel Today staf.