Consulaat VS huurt 35 bewapende Palestijnen in

Door het in dienst nemen van gewapende Palestijnse bewakers heeft het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem gezorgd voor negatieve krantenkoppen en nieuwe ergernis tussen Israël en de VS.

De 35 bewapende Palestijnen uit Oost-Jeruzalem moeten als bewakers voor het consulaat gaan werken. Ze hebben eerder aan een geheime wapentraining in Jericho en in de VS deelgenomen. Dat bericht het Israëlische nieuwsportaal Ynetnews, dat het een schandaal noemt. Het consulaat zou illegaal handelen en zou tegen de van kracht zijnde overeenkomsten in gaan.

De beslissing om de Palestijnen aan te stellen en hen te bewapenen zou naar verluidt zijn genomen door Dan Cronin, de veiligheidsverantwoordelijke van het consulaat. De Palestijnse beveiligers zouden voornamelijk Amerikaanse diplomaten moeten beschermen op reizen naar de Palestijnse gebieden. Zij zouden worden gestationeerd in het consulaatsgebouw in Jeruzalem.

Het beschikbaar stellen van wapens aan Palestijnen gaat echter in tegen een in 2011 gesloten overeenkomst tussen het consulaat en de Israëlische regering. Deze bepaalt dat het uitsluitend aan voormalige Israëlische soldaten is toegestaan wapens in en ten behoeve van het consulaat te dragen. Dit jaar heeft de afdeling veiligheid van het consulaat weliswaar toestemming van de Israëlische regering ontvangen om hun wapenarsenaal met 100 geweren uit te breiden – maar niet voor Palestijnen, doch alleen voor Amerikaanse diplomaten of Israëliërs die eerder in het leger hebben gediend. Weliswaar heeft het consulaat reeds eerder veiligheidspersoneel uit Oost-Jeruzalem in dienst gehad, maar die waren nooit bewapend.

Volgens anonieme bronnen is de instelling van het consulaat ten opzichte van de Israëliërs veranderd sinds het begin van de ambtstermijn van veiligheidschef Cronin: Zeven Israëlische bewakers zouden sindsdien zijn ontslagen, en daarentegen slechts één Palestijn. Enkele ex-medewerkers van het consulaat verwijten Cronin dat zijn houding tegenover Israëliërs kil en meedogenloos was. ‘Cronin doet wat hij wil. Hij wil de Israëliërs niet in het consulaat,’ aldus enkele bronnen die ynetnews citeert.

Verder wordt beweerd dat Cronin Palestijnen als bewakers inhuurt die voorheen als stenengooiers gearresteerd zijn geweest. Sterker nog: enkelen van hen zouden zelfs familieleden hebben die wegens terroristische activiteiten veroordeeld zijn. ‘Dat is onverantwoord. Wie garandeert dat de wapens die deze mensen in handen krijgen, niet voor terreuractiviteiten worden gebruikt?’ zo uiten deze bronnen hun angst.

Als verzwarende omstandigheid komt daar nog bij dat de hoogste adviseur van de consul-generaal een Palestijn is die wegens lidmaatschap van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) een tijd in een Israëlische gevangenis heeft gezeten. Een andere consulaatsmedewerker schijnt familie te zijn van een van de leiders van Hamas in Jeruzalem, Mohammed Hassan Abu Tir, die ook een bekende is van de Israëlische justitie.

‘Het consulaat van de Verenigde Staten heeft het volste vertrouwen in de professionaliteit van zijn medewerkers,’ aldus de reactie van het consulaat op deze gebeurtenissen, die nu eveneens is gepubliceerd. ‘Wij staan geen discussies toe over de veiligheid van onze diplomaten. En neemt u er nota van dat er enkele onnauwkeurigheden in uw beweringen schuilen. Wij coördineren ons werk volledig en voortdurend met de lokale instanties.’

NAI.