Steunt het Nieuwe Testament Israëls claim op het land?

Pastor Ron Cantor van Messiaanse gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv bespreekt in de volgende video het veelgehoorde argument, dat nergens in het Nieuwe Testament de aanspraak van het moderne Israël op dit land opnieuw wordt bevestigd.

Zelfs onder christenen, die op het eerste gezicht stellen de vervangingstheologie te verwerpen, benadrukken velen dat Gods belofte van dit bijzondere stuk land aan de kinderen van Israël en hun nakomelingen als een eeuwigdurende erfenis nietig is onder het nieuwe verbond, dat is verzegeld door het bloed van Yeshua.

Cantor wijst er eerst op, dat het Nieuwe Testament nooit het concept van het geven van tienden herbevestigt, maar bijna alle christelijke voorgangers en predikanten vinden het nog steeds een geldige en zelfs noodzakelijke praktijk. Om die reden is alleen het ontbreken van een bijzondere belofte of van een concept op de bladzijden van het Nieuwe Testament onvoldoende om dit ongeldig te verklaren.

‘Kan God, die niet liegen kan, zijn belofte breken?’ vraagt Cantor zich af. ‘Dat denk ik niet. Als dat wel zo is, dan is ons geloof zeer onzeker’.

Hoewel dit zo is, onderzoekt Cantor waarom het Nieuwe Testament Gods belofte van het land aan Israël niet vermeldt, dat in de eeuwen waarover het Oude Testament schrijft, toch een centraal thema was.

Of staat het er wel? Zoals Cantor uitlegt, zijn er een aantal teksten, die van oudsher worden misbruikt en uit hun verband gehaald, die in feite en bevestiging vormen van Gods beloften aan de Joden, ook aangaande het land.

Deze korte les is het bekijken waard:

Israel Today staf.