Buitenlandse miljoenen naar Israël-kritische NGO’s

Buitenlandse regeringen hebben een grote hoeveelheid geld geschonken aan NGO’s, niet-goevernementele organisaties die zich in het Heilige Land bezig houden met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Veel van deze organisaties zetten zich in voor boycotmaatregelen tegen de Joodse Staat.

Oproep om Israël te boycotten op een winkelfront in Bethlehem.Oproep om Israël te boycotten op een winkelfront in Bethlehem.

Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van het Jeruzalemse onderzoekinstituut NGO Monitor ging het in de periode 2012-1014 om een totaal van € 24 miljoen, dat via directe en indirecte wegen aan 24 NGO’s werd geschonken. Met € 3,9 miljoen was de Europese Unie de grootste donor, gevolgd door Noorwegen met € 3 miljoen

De NGO’s zijn in Israël wettelijk verplicht om hun financiën openbaar te maken. De in 2011 aangenomen transparantiewet eist bovendien dat de organisaties aangeven waarvoor zij de giften gebruiken. Volgens het rapport gaven vele NGO’s als doel ‘veiligheidsvraagstukken’, ‘public relations’, ‘internationale activiteiten’, ‘juridische stappen’ en ‘algemene steun’ aan.

Onder de organisaties die hun financiën openbaar maakten waren B’Tselem, de Vereniging voor Burgerrechten in Israël, de Vereniging tegen Marteling in Israël, HaMoked: Centrum voor de Rechten van het Individu, het Genève Initiatief, Yesh Din – Vrijwilligers voor de Mensenrechten, de Coalitie van Vrouwen voor Vrede, Machsom Watch – Vrouwen tegen de Bezetting en voor de Rechten van de Mens, het Adalah Juridisch Centrum, het Mossawa Centrum, Rabbijnen voor Mensenrechten, Artsen voor Mensenrechten – om er maar een paar te noemen.

Volgens het NGO-rapport hebben sommige van deze organisaties direct of indirect te maken met BDS-campagnes (boycot, desinvesteringen, sancties) tegen Israël. Ze worden ook beschuldigd van misbruik van het recht om militaire doelen te bereiken, delegitimering en lobbyen tegen de Staat Israël.

‘De Transparantiewet versterkt het democratisch beginsel van openbaarmaking en werpt licht op de kanalen, waardoor de buitenlandse regeringen fondsen naar Israëlische doelen laten vloeien,’ zei professor Gerald Steinberg, voorzitter van het NGO Monitoring Instituut, op zijn website. ‘Dit wettelijk kader geeft het Israëlische publiek een uitgebreid inzicht in de betrokkenheid van buitenlandse regeringen bij Israëlische zaken. In de afgelopen jaren hebben steds meer NGO’s de activiteiten van hun buitenlandse ondersteuners onthuld,’ zei Steinberg.

Het waarnemingsinstituut stelde echter vast, dat niet alle NGO’s zich aan de wet hebben gehouden, en roept de regering er toe op, in die gevallen in actie te komen.

NAI.