De druk op Israël is weer begonnen

Hoewel de nieuwe regering in Israël nog niet is beëdigd, is de internationale druk op Israël alweer begonnen. In de schaduw van de vastgelopen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen hebben voormalige EU-politici een schrijven gepubliceerd waarin zij van de Europese Unie in Brussel een „nieuwe, frisse en agressieve lijn” voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijnse Midden-Oostenconflict eisen. In dezelfde brief schrijven de ex-politici dat zij ervan overtuigd zijn dat Israëls regeringsleider Benjamin Netanyahu niet geïnteresseerd is in het openen van echte onderhandelingen met de Palestijnen. Om deze reden stellen zij voor dat de EU in ieder geval het etiketteren van Israëlische producten uit de bezette gebieden moet omzetten in zwaardere en strengere maatregelen.

„Dat Benjamin Netanyahu herkozen is en een nieuwe regeringscoalitie vormt, vereist scherpe maatregelen van de kant van de EU, teneinde een duidelijke politieke lijn inzake het probleem-Palestina te stabiliseren,” wordt geëist in de brief, die getekend is door onder anderen de Spaanse EU-politici Miguel Martinez (voormalig UN-vertegenwoordiger in het Midden-Oosten) en Javier Solana (voormalig Algemeen Secretaris van de EU), en eveneens door de voormalige Franse minister van buitenlandse zaken Hubert Verdrine.

De Europese politici bekritiseren het gedrag van Netanyahu gedurende de verkiezingscampagne in Israël, waarbij hij zich verschillende keren tegen het stichten van een Palestijnse staat heeft geuit. Zij waarschuwen ervoor dat het niet alleen om Israëls veiligheid gaat, maar om Israëls imago en internationale aanzien.

In Israël was het van het begin af aan duidelijk dat de internationale gemeenschap gedurende de verkiezingscampagne Israël niet zou bekritiseren, in de sterke hoop dat de rechts-georiënteerde Likoedpartij van Benjamin Netanyahu eindelijk weggestemd zou worden. Dat is niet gebeurd, en meteen oefenen voormalige EU-politici druk uit op de nieuwe regering, hoewel deze nog niet eens beëdigd is. Uit politieke kringen rond Israëls regeringsleider blijkt dat deze brief in zekere zin met de EU-regering in Brussel is afgesproken en met opzet in de publiciteit is geraakt.

In de Israëlische media beklemtoonden verschillende politici dat Europa Israël de komende jaren niet met rust zal laten, zolang Netanyahu weigert iemand toenadering tot de Palestijnen te laten zoeken. Dat de Palestijnen nog niet eens bereid zijn met Israël te onderhandelen, wordt door de EU-vertegenwoordigers genegeerd.