Palestijnen aangevallen bij vredesmars met Israëli’s

Palestijnse deelnemers aan een mars voor co-existentie met Israëli’s zijn donderdag door andere Palestijnen aangevallen.

Donderdag werd de jaarlijkse ‘Jerusalem Hug’ mars gehouden, die als doel heeft – volgens de website van de groep – het bevorderen van een vreedzame ervaring, een leven van vrijheid en vreugde voor alle mensen. De ‘Jerusalem Hug’ richt zich op liefde, respect en eenheid tussen alle mensen, en staat symbool voor een andere manier om vrede te bereiken: de weg van het hart.

Een aanzienlijk aantal Arabieren, zowel van binnen het eigenlijke Israël als uit de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden, nam deel aan de demonstratie, maar ze werden aangevallen toen ze de Damascuspoort naderden, aan de noordkant van de Oude Stad.

Het Bethlehemse Palestijnse persbureau Ma’an meldde, dat Palestijnen die tegen deze demonstratie van co-existentie waren, probeerden de deelnemers ervan te overtuigen dat het doel van de ‘Jerusalem Hug’ normalisatie is, wat voor hen een negatieve zaak is. Maar de Arabieren die aan de mars deelnamen wisten dit blijkbaar al. Er klonken harde woorden, enkele personen raakten gewond (foto) en twee Palestijnen die de mars wilden tegenhouden werden opgepakt.

Palestijnse functionarissen waarmee Ma’an sprak, benadrukten later dat de Arabieren die aan de ‘Jerusalem Hug’ mars deelnamen, bedrogen waren en niet beseften wat ze aan het doen waren.