Tien dodelijke leugens over Israël

Terwijl Israëlische burgers door Arabische terroristen worden afgeslacht, worden ook de feiten over het conflict ernstig misbruikt. Het tijdschrift Politico heeft de tien dodelijkste leugens over de huidige terreurgolf opgesomd:

1. Israël probeert de status quo op de Tempelberg te veranderen.
Hoewel de status quo noch Joden noch christenen toestaat op de Tempelberg te bidden, houdt iedereen zich eraan, behalve de moslims. Afgelopen jaar kwamen circa 3,5 miljoen van hen naar de Tempelberg, tegen slechts 200.000 christenen en 12.000 Joden. Moslimgeestelijken en fanatici trachten alle niet-moslims te verhinderen de Tempelberg te betreden.

2. Israël wil de Al-Aqsa moskee vernietigen.
Israël heeft altijd alle heilige plaatsen in het land beschermd, waaronder ook de Al-Aqsa moskee. Oude foto’s van deze plek tonen, dat hij voor de oprichting van de Staat vrijwel uitgestorven was en geen enkele moslim er belangstelling voor had. Pas sinds de Al-Aqsa kan worden gebruikt om tegen Israël op te hitsen, wordt hij door de moslims ‘beschermd’.

3. Toenemende bouwactiviteiten in de nederzettingen hebben tot de huidige geweldsgolf geleid.
De jaarlijks bouwactiviteit in de nederzettingen is de afgelopen 15 jaar afgenomen. Onder premier Netanyahu werden van 2009 tot 2015 slechts 1554 nieuwe wooneenheden in nederzettingen gebouwd.

4. Israël executeert onschuldige Palestijnse kinderen zoals Achmed Mansara.
Mansara is noch onschuldig noch dood. Hij werd onlangs uit hetzelfde ziekenhuis ontslagen waar zijn slachtoffer nog voor zijn eigen leven vecht.

5. Israël gebruikt excessief geweld bij de strijd tegen terroristen.
Er zijn strenge voorschriften waaraan Israëlische soldaten en politieagenten zich hebben te houden. Een aanvaller met een dodelijk wapen mag worden gedood.

6. Het huidige geweld is het gevolg van het stagnerende vredesproces.
Historisch bezien was het aantal gewelddaden tijdens de verschillende vredesprocessen het hoogst. De reden voor de Palestijnse terreur is noch de ontbrekende vrede, noch de armoede, maar hun bedoeling om Israël te vernietigen.

7. President Abbas is gematigd.
Abbas zei op 16 september, dat hij elke druppel bloed verwelkomde, terwijl hij geen enkele terreuraanval heeft veroordeeld. Zijn Fatach-beweging moedigt daarentegen steeds nieuwe aanvallen aan.

8. Er is internationale hulp nodig om het probleem op de Tempelberg op te lossen.
Israël doet alles wat in zijn macht ligt om de vrede in het land in stand te houden en de Palestijnen tevreden te stellen. De internationale gemeenschap kan daar een positieve bijdrage aan leveren wanneer zij de Palestijnen voor hun daden ter verantwoording roept en eerlijk over het conflict bericht.

9. De reden voor het geweld is dat de Palestijnen geen staat hebben.
De Palestijnen hebben verschillende malen een aanbod tot het stichten van een eigen staat afgewezen. Het gaat hen er eerder om, de Joden nog niet eens het kleinste stukje land te gunnen.

10. Palestijnse terreur komt voort uit Palestijnse frustratie.
Palestijnse terreur komt voort uit de ophitsing waarmee deze mensen al decennia lang worden gevoed. De enige frustratie bestaat daarin dat ze er niet in geslaagd zijn Israël te vernietigen – en dat zal ook zo blijven.