Een kerstboom voor de duivel

Eerder deze maand is de jaarlijkse kerstboom in Bethlehem opnieuw versierd, terwijl de Palestijnen bijeenkomen onder de door de sterren verlichte dennenboom op het Kribbeplein, een herinnering aan de vrede en het licht dat Jezus de wereld bracht.

Wat een mooie tijd om de goedheid en hoop te vieren die we in Jezus Christus hebben, vooral in dat prachtige O, lieflijk stadje Bethlehem, hoe stilletjes zien we je liggen. zo stil onder een winterse sterrenhemel.

Laten we eens naar spreker luisteren, die daar voor de kribbe staat en de mensen toespreekt die gekomen zijn om de geboorte te herdenken van het Jongetje Jezus, die op de achtste dag besneden is door zijn Israëlische Joodse ouders, en daar in het stro ligt te slapen.

‘Vanuit het land Palestina, waar lange tijd mensen, religies en culturen samen huisden, en hun kinderen de waarden leerden van tolerantie, die belichaamd waren door Jezus, de boodschapper van de liefde, brengen wij de boodschap dat de mensen in Palestina in vrijheid en vrede willen leven, en dat de tijd is gekomen om de wereld te verenigen, het historische onrecht op te heffen dat hen is aangedaan, en dat het tijd is om de VN-resoluties over Palestina te implementeren en de Israëlische bezetting te beëindigen.’

‘Zoals ieder jaar viert Palestina de glorierijke feesten, terwijl het wankelt onder het onrecht van de Israëlische bezetting en een ernstige Israëlische escalatie ondervindt, met het doel om te doden en te martelen en de lichamen van de martelaars [lees terroristen] vast te houden. [Palestina] wordt geconfronteerd met de ernstigste deportatieplannen en gedwongen verhuizingen, die steden en dorpen in getto’s veranderen, en met het vernietigen van hun huizen en confisqueren van hun land. [Israël] verhindert kerkgangers, zowel christenen als moslims, hun kerken en moskeeën binnen te gaan en hun godsdienstoefening te houden.’

‘Als we de kerstboom aansteken, herinneren we de wereld eraan dat de stad Bethlehem het verhaal vertegenwoordigt van het Palestijnse [lees Joodse] volk en hun geschiedenis en hun strijd. Ondanks onze wonden en algemene pijn en lijden en tirannie, blijven we standvastig, en we zijn nog steeds opgewonden van vreugde ondanks de muren en de nederzettingen die ons omringen, en Israël probeert de hoop te onderdrukken en ons onze levensbehoeften te ontnemen. We hopen dat de geëerde gasten hier ambassadeurs van de waarheid zullen zijn en aan hun landen en hun regeringen zullen doorvertellen hoeveel verdriet en onrecht ze hier hebben gezien en hoeveel veerkracht en hoop het volk van Palestina heeft…’

Wacht eens even! Is dit een viering van het leven van Jezus Christus? Is dit hun manier om het Goede Nieuws te proclameren dat Christus naar de wereld is gekomen? Door leugens te verspreiden en meer woede en haat tegen Israël op te wekken, en de viering van het kostbaarste en zuiverste licht dat ooit in de wereld zal komen te gebruiken om bedrieglijke geruchten te verspreiden en het Joodse volk slecht te noemen?

En wie is deze boodschapper en Brenger van Slecht Nieuws? Welnu, het is Rami Hamdallah, de Palestijnse premier, van wie bekend is dat hij met PLO-terroristen samenwerkt. Zijn uitspraken bevestigen opnieuw voor de Palestijnen dat zij niet verantwoordelijk zijn en dat Israël slecht is.