Hamas pokert met Israëlische inreisvergunningen

‘Hamas misbruikt inreisvergunningen naar Israël, die Israël aan Palestijnse burgers in de Gazastrook heeft verstrekt,’ meldde de Israëlische regeringscoördinator voor de Palestijnse gebieden, generaal Yoav Poli Mordechai.

Tegenover de Palestijnse krant Al Quds (foto) maakte Mordechai duidelijk, dat de Hamasregering de keus moet maken, hetzij hun Palestijnse bevolking helpen, hetzij hun terreurinfrastructuur uitbreiden. Hamas verlangt van Palestijnen met een inreisvergunning naar Israël dat ze informatie en geld doorgeven aan hun verwanten in Israël of in andere Palestijnse steden in Judea en Samaria.

‘Als dat zo doorgaat, zullen wij gedwongen zijn alle grensovergangen met de Gazastrook te sluiten,’ benadrukte Mordechai. ‘Daaronder zullen allereerst de Palestijnen lijden, en Hamas zal dit als propaganda tegen Israël gebruiken.’

In het krantenartikel beschreef de Israëlische generaal enkele voorbeelden:
Een Palestijn met kanker uit Khan Yunis in de Gazastrook heeft van ons een inreisvergunning gekregen voor zijn behandelingen in Nabloes. Hamas eiste van hem, dat hij een bericht zou doorgeven aan de terreurcel in Nabloes.
Een Palestijnse handelaar uit het vluchtelingenkamp Shaati werd er aan de grensovergang op betrapt dat hij terreurmateriaal naar Israël wilde smokkelen. Deze handelaar werkt al jaren met de Israëli’s samen.

‘Hamas concentreert zich op een nieuwe oorlog met Israël en bewapent zich daarvoor. Het leed van de Palestijnse burgerbevolking interesseert het Hamasregime helemaal niet,’ voegde Mordechai er in het gesprek aan toe. ‘Hamas mobiliseert onder bedreiging Palestijnse handelaren, zieken of academici met Israëlische inreisvergunningen voor hun terreurdoeleinden.’

Israël spant zich in om de Palestijnse bevolking in de Gazastrook het leven gemakkelijker te maken, maar wegens de Hamasleiding overweegt Israël nu om de vergunningen te schrappen. In 2015 zijn volgens Mordechai inreisvergunningen om zakelijke of humanitaire redenen vertrekt aan 100.000 Palestijnen uit de Gazastrook, waaronder handelaren, zieken en mensen die om religieuze redenen wilden inreizen. ‘En wat doet Hamas? Die legt arme burgers hoge uitreisbelastingen op, om met dat geld hun terreursysteem te financieren.’

In de Gazastrook bedraagt het werkloosheidscijfer 41 procent. Bijna de helft van de beroepsbevolking is werkloos. Hamas bekommert zich alleen om de volgende oorlog tegen Israël, in plaats van zijn bevolking bij te staan. Daarentegen bekommert de ‘zionistische vijand’ zich meer om de Palestijnse burgerbevolking, wat de Palestijnen niet van hun officiële vijand verwacht hadden.
Een Palestijnse veehandelaar uit de Gazastrook, die om de paar weken naar Israël mag reizen, vertelde me dit. Hij werkt samen met de goede vriend en militaire kameraad in het zuiden, die ook in de kalverhandel werkzaam is. Palestijnse handelaren van boven de 50 spreken nog allemaal Hebreeuws, uit de tijd dat de Gazastrook nog open gebied was. Deze handelaren behoren tot de grootste critici van Hamas, zij haten het Hamasregime en benadrukten tegenover ons steeds weer dat Hamas de Gazastrook ruïneert, en niet Israël. Maar zoiets durven ze alleen in Israël te zeggen.