Weer heibel over 150 hectare landbouwgrond

Israël wil 150 hectare land in de buurt van Jericho in beslag nemen, waarvoor Israël in het westen zwaar wordt bekritiseerd. De landbouwgrond, die al sinds jaren door Joodse boeren uit Wered Jericho wordt bewerkt, ligt tussen kibboets Almog en Jericho, in zone C, dat onder volledig Israëlisch bestuur staat.

 De moshav Wered Yericho (וֶרֶד יְרִיחוֹ, Roos van Jericho) is een Israëlische nederzetting nabij Jericho. (Foto: Wikipedia).

Deze akker is van geen enkele Palestijnse familie en behoort niet tot de onder Palestijns gezag staande zones A of B. In de loop der jaren hebben heel wat Palestijnen op deze akkers van Joodse werkgevers gewerkt, en geen enkele Palestijn heeft ooit aanspraken op dit land gemaakt. In tegendeel, Palestijnen hebben Israëliërs bedankt dat ze dit werk mochten doen, en er een eerlijk maandsalaris verdienen.

Nu wil Israël deze grond als staatsgrond in beslag nemen, wat in de ogen van de Palestijnen en van het Westen een illegale daad van Israël is. Secretaris Ban Ki Moon van de VN benadrukte dat hij zich zorgen maakt over deze Israëlische beslissing, en hij eiste dat het besluit zou worden heroverwogen. Bovendien schreef Ki Moon in zijn commentaar dat de Joodse nederzettingen een duidelijk schending zijn van het internationale recht. Vanuit Washington is te horen dat zit waarschijnlijk weer een volgende stap van Israël is om Joodse nederzettingen in de bezette gebieden te bouwen. ‘Dit nederzettingenbeleid is een obstakel voor een tweestatenoplossing’, aldus het Witte Huis.

Precies daarover zijn Israël en de rest van de wereld het oneens: Wie heeft het erfrecht op Israël, de Joden of de Arabieren? Israël claimt het recht op het land vanuit de Bijbelse geschiedenis, en de Palestijnen claimen het vanuit hun eigen standpunt. ‘De wereld staat er midden tussenin en denkt neutraal te kunnen bepalen dat Samaria rechtens van de Palestijnen is,’ zei Nachum (41) uit Almog tegen Israel Today. ‘Wie heeft hun het recht daartoe gegeven? Ook wanneer de VN het tegendeel zouden bepalen en Israël politiek gelijk geven, dan nog hebben ze daar het recht niet toe. Het is een conflict tussen de Palestijnen en ons. Geloof me, de Palestijnen die bij ons werken, zijn blij dat Israël het land in beslag neemt, wat dat verzekert hen van werk en geld.’