Ambassadeur Israël voorzitter Justitie-commissie VN

Ondanks pogingen van Iran en nog meer islamitische landen om de nominatie te verhinderen, is de Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon afgelopen maandag tot voorzitter van de Justitie-commissie van de Verenigde Naties gekozen. Ambassadeur Danny Danon zei na zijn verkiezing: ‘Ik ben er trots op de eerste Israëli op deze post te zijn.’

De Staat Israël is al 67 jaar lid van de Verenigde Naties. Al die jaren heeft Israël nooit het voorzitterschap van een van de zes hoofdcommissies gekregen. Dat is nu voor het eerst in de geschiedenis gebeurd. Voor het eerst heeft een Israëlische VN-ambassadeur het voorzitterschap gekregen van een van de hoofdcommissies van de Verenigde Naties. Hij is voorzitter geworden van de Justitie-commissie, die zich onder meer bezighoudt met gevoelige onderwerpen zoals de strijd tegen terreur.

Iran en andere islamitische Staten hebben veel moeite gedaan om de benoeming van de Israëlische ambassadeur te verhinderen. Daarbij trachtte Iran de benoeming van Danon te verhinderen door in brieven aan alle lidstaten van de Verenigde Naties leugens en haat tegen Israël te verspreiden. Maar de intensieve diplomatieke strijd van de Israëlische vertegenwoordiging bij de VN, het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassadeurs in het buitenland kon deze pogingen afweren.

‘Wij staan niet toe dat dictatoriale en anti-Israëlische Staten de Staat Israël op het internationale vlak schade toebrengen,’ zei ambassadeur Danny Danon. ‘Juist deze Staten adviseer ik om op mijn standpunt in de commissie voor Justitie te letten. Want juist zij hebben op het gebied van justitie veel te leren. Israël is lid van de Verenigde Naties, en elke poging om onze legitieme rechten in de organisatie te schaden, zal op onze onverbiddelijke weerstand stuiten.’

Nadat het verzet van de zijde van de islamitische Staten uit de weg was geruimd, werd de nominatie van Danon in een geheime stemming aan de 193 lidstaten van de VN voorgelegd. Er stemden 109 staten voor de Israëlische ambassadeur. Na zijn verkiezing ontving ambassadeur Danon gelukwensen uit vele landen ter wereld.