Palestijnse leider Machmoud Abbas neemt beschuldigingen terug

De Palestijnen zouden tegen terreur zijn, maar zolang er geen Palestijnse staat is en de tweestatenoplossing niet is gerealiseerd, zou het conflict blijven voortbestaan. Vervolgens beschuldigde Abbas Israëlische rabbijnen ervan de Israëlische regering te hebben opgeroepen om het drinkwater van de Palestijnen te vergiftigen en hen te doden. Dat was een duidelijke oproep tot massamoord op het Palestijnse volk, aldus Abbas. Hij beriep zich daarbij op een bericht in de Turkse media, volgens welke een rabbijn genaamd Shlomo Mlma, zogenaamd voorzitter van de Raad van Rabbijnen voor de nederzettingen in Judea en Samaria, om het water van de Palestijnen te vergiftigen. Aan het eind van zijn toespraak ontving de Palestijnse president een daverend applaus van de EP-parlementsleden.

Nadat persbureau Reuters geen enkele aanwijzing kon vinden van een dergelijke oproep en het evenmin lukte een rabbijn genaamd Shlomo Mlma op te sporen, bleek dat het hele verhaal uit de duim was gezogen.

Daarop publiceerde het bureau van de Palestijnse president de volgende verklaring: „Nadat gebleken was dat de in de toespraak genoemde eis van de rabbijnen niet bestaat, wil de president benadrukken dat hij niet de bedoeling had het Jodendom of het Joodse volk te beledigen, en wel op basis van zijn diepste respect dat hij alle religies toedraagt, waaronder ook het Jodendom.”

Abbas wees in zijn verklaring de beschuldiging af dat hij antisemiet zou zijn, en hij veroordeelde alle illegale acties van de Israëlische regering en van de nederzettingbewoners tegen het Palestijnse volk.