Honderden begeleiden familie Hallel op de Tempelberg

 Honderden mensen hebben dinsdag de familie van het door een terrorist in haar slaap vermoorde meisje Hallel begeleid bij hun bezoek aan de Tempelberg. Haar moeder Rina zei: ‘We zijn hier niet gekomen om te huilen.’

Afgelopen donderdag, bij het einde van de week van rouw, de ‘shiva’, hadden de ouders van Hallel iedereen uitgenodigd om vandaag, dinsdag, samen met hen de Tempelberg te bezoeken om hun dochter te herdenken. Honderden mensen reageerden op deze uitnodiging en verzamelden zich bij de toegang naar de Tempelberg. Er waren ook enkele ministers van de regering en parlementsleden aanwezig, waaronder parlementslid Jehoeda Glick en minister Uri Ariel. De laatste is ook familie van Hallel. De ministers en de parlementsleden werd verboden de Tempelberg te betreden.

De moeder, Rina, zei bij de ingang naar de Tempelberg: ‘De gevoelens zijn zwaar, we bevatten het nog niet, dag aan dag, de ene dag na de andere. Maar we zijn blij dat er een goede weg is, dat het volk ons steunt en met ons is. Wij bezoeken de Tempelberg regelmatig. Hallel hield om religieuze redenen op 12-jarige leeftijd op de Tempelberg te bezoeken. Wij zullen doorgaan met deze bezoeken.’

Zij bedankte de aanwezigen voor hun steun: ‘Heel veel dank aan degenen die gekomen zijn. We zijn niet gekomen om te huilen. We zijn gekomen om ons hart te versterken. Toen wij voor het eerst de Tempelberg betraden, kwamen we er door de Mughrabipoort [bij de houten loopbrug vanaf het plein voor de westelijke Muur]. Er is geen reden waarom deze poort zo zou moeten heten. Wij willen de poort hernoemen tot Hallelpoort(‘hallel’ betekent lofprijzing). Van nu af aan zal het de Hallelpoort zijn. Het zal nergens officieel geboekstaafd staan, er zal geen naambordje voor zijn, maar wij schrijven het in het boek van ons hart.”

Bij de toegang tot de Tempelberg blies vader Amichai op de shofar en zei: ‘De wereld heeft dit hard nodig, anders wordt er nog meer bloed vergoten. De wereld verwacht van ons dat we allemaal licht uitstralen en daarmee het duister verdrijven.’
Naast de gehouden toespraken begon men ter plaatse ook spontaan te dansen, waaraan de familie meedeed. Er werden liederen gezongen. ‘Dit is geen treurdag, het is een dag van vreugde,’ ze een familielid van Hallel.

Video: De vader van Hallel nodigt de belangstellenden uit om samen met de familie de Tempelberg te bezoeken.