Liegen voor het goede doel…

‘Wanneer we spreken, doen we dat met een bepaald doel. Soms kan een goed doel zowel door de waarheid als door een leugen worden bereikt. In dat geval is het onnodig om te liegen. Maar als een goed doel alleen door leugens kan worden bereikt, dan is het geoorloofd om de waarheid te verzwijgen. Het is dan zelfs toegestaan om te liegen. Het is noodzakelijk om te liegen als het doel noodzakelijk is’.Door een foto, genomen in het bergachtige Libanon, laag af te snijden, kon deze worden gepresenteerd als genomen in het vlakke Gaza.

Dit aldus de Korangeleerde Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri. Hij schreef dit in het boek ‘Reliance of the Traveler’ (vrij vertaald ‘Goede raad voor de reiziger’). Dit werk werd geschreven in de 14e eeuw als exegese op de Koran en de Hadith, de grondslag voor de huidige sjaria (islamitische wetgeving).
Moslims wordt in dit boek geleerd dat het prima is om tegenover ongelovigen te liegen als daarmee een rechtvaardig doel kan worden bereikt. Wat kan nu rechtvaardiger zijn dan de Joodse indringers te verdrijven uit het land dat ooit onder islamitische heerschappij is geweest? Liegen is in zulke omstandigheden niet alleen toegestaan, maar zelfs verplicht. In de islam heet dit ‘taqiyya’.

Zo zag de Palestijnse Autoriteit er niets verkeerds in om een heleboel vervalste documenten toe te voegen aan een rapport voor de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO). Zonder de feiten te onderzoeken, gebruikte de WGO dit rapport als uitgangspunt voor een resolutie, waarin Israël wordt aangeklaagd voor het schenden van het recht op gezondheid.

De Israëlische onderzoeksjournalist Gidon Shaviv van Presspectiva, een organisatie die de pers kritisch beoordeelt, ontmaskerde de Palestijnse oorsprong van het zogenaamd objectieve rapport. Zo wordt daarin beweerd dat Israël Palestijnen gijzelt in afgelegen gebieden; dat men arrestanten kort voor hun vrijlating kankerverwekkende virussen inspuit en dat de lijken van Palestijnen worden ingevroren om de diefstal van organen te verdoezelen. Dat soort leugens wordt door de Palestijnse Autoriteit (PA) verspreid.

Jaarlijks ontvangt de PA honderden miljoenen dollars steun vanuit het Westen. De PA verspreidt niet alleen leugens. Ze manipuleert ook foto’s, of voorziet ze van verkeerde onderschriften. Bijvoorbeeld een foto waarop Joodse mannen zijn te zien, die een kind ruw heen en weer trekken. Onderschrift: ‘Kolonisten grijpen een Palestijns kind, terwijl Israëlische bezettingstroepen staan toe te kijken.’ Het was in dit geval niet moeilijk de waarheid te achterhalen. De foto werd in 2009 gemaakt door een fotograaf van nieuwsagentschap AFP. Hij fotografeerde een schermutseling tussen kolonisten en de Israëlische politie. Het ‘slachtoffer’ op de foto is een Joodse tiener (geen kind), die zojuist was gearresteerd, terwijl zijn vrienden proberen hem uit de handen van de politie te bevrijden. Er is in de verste verte geen Palestijn te bekennen.