Geld hulporganisatie World Vision naar Hamas gesluisd

 World Vision International is misschien wel de grootste evangelische christelijke humanitaire hulporganisatie ter wereld. Onbedoeld zijn jarenlang gelden door een plaatselijke directeur doorgesluisd naar Hamas en gebruikt voor financiering van terrorisme.

World Vision is sinds 1975 actief in Israël, de Westbank (Judea en Samaria) en de Gazastrook. Gebleken is nu, dat 60 procent van World Vision’s budget voor Gaza – een bedrag van $ 7,2 miljoen per jaar – werd afgeleid door Hamas. Een groot deel ging in contanten naar Hamas-militanten, een groter deel werd gebruikt om de bouw van aanvalstunnels te financieren en wapens te kopen.

Dit alles werd sinds juni ontdekt, nadat Israël Mohammed El-Halabi (foto), vestigingsdirecteur Gaza van World Vision, arresteerde op verdenking van terroristische activiteiten.
Tijdens het onderzoek bleek dat El-Halabi Hamas-lid was sinds zijn jeugd en begin jaren 2000 organisatorische en militaire training had gevolgd.

In 2005 zond Hamas El-Halabi uit om te infiltreren in World Vision. El-Halabi vertelde, dat Hamas geloofde dat hij een goede kans had om in de humanitaire hulporganisatie te infiltreren, omdat zijn vader voor de VN werkt. Zijn vader, Halil El-Halabi, is jarenlang hoofd geweest van de onderwijsinstellingen van UNWRA in de Gazastrook, is lid van Hamas en gebruikt zijn positie als werknemer van de VN om de terreurorganisatie te helpen.

Kort nadat hij in dienst kwam van World Vision, begon El-Halabi zijn functie te gebruiken om de islamistische terreurorganisatie te steunen, in de eerste plaats door het omleiden van fondsen als steun om de terroristische arm van Hamas te versterken.
In de loop der jaren steeg El-Halabi in de hiërarchie van de liefdadigheidsorganisatie, totdat hij werd benoemd tot directeur van de Gaza-tak. In deze functie had hij de controle over begroting, apparatuur en hulppakketten, wat neerkwam op tientallen miljoenen dollars.

Dekmantelorganisaties
El-Halabi maakte gebruik van een geavanceerd systeem voor de overdracht van World Vision-middelen aan Hamas. Hij vestigde en stimuleerde humanitaire projecten en fictieve agrarische verenigingen, die als dekmantel fungeerden voor de overdracht van gelden aan Hamas. Voorbeelden van deze projecten en verenigingen zijn: kassenbouw; herstel van landbouwgronden; projecten voor de geestelijke gezondheid en de volksgezondheid voor de inwoners van Gaza; steun aan vissers; een behandelcentrum voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten; en boerenorganisaties. Al deze projecten en verenigingen werden gebruikt om gelden over te dragen aan Hamas.

Het geld dat World Vision toewees voor projecten en boerenverenigingen, bereikte Hamas op verschillende manieren, zoals de valse registratie van Hamasleden als werknemers in ondersteunde projecten; uitgeven van fictieve ontvangstbewijzen en opgeblazen facturen waarbij het door de stichting betaalde verschil in contanten werd overgedragen aan Hamas, enz.

Uit het onderzoek bleek, dat de belangrijkste methode die werd gebruikt om geld naar Hamas door te sluizen, was fictieve offertes voor door World Vision gesteunde projecten. Aan het ‘winnende’ bedrijf werd duidelijk gemaakt, dat 60 procent van de gelden van het project voor Hamas bestemd waren. Op deze manier zorgde El-Halabi voor een gestage geldstroom naar de schatkist van Hamas.

Volgens El-Halabi waren de bedragen, die hij naar Hamas doorsluisde, vooral bedoeld voor het versterken van de terroristische arm, zoals het graven van aanvalstunnels, de bouw van militaire bases en de aankoop van wapens.
Een deel van het geld ging naar de salarissen van Hamas-terroristen, en in enkele gevallen namen senior Hamas-terroristen grote sommen geld mee voor hun eigen persoonlijk gebruik.

Logistieke steun aan Hamas
El-Halabi regelde ook het verlenen van logistieke steun aan Hamas. Zo initieerde hij een kassenproject, en liet de kassen gebruiken voor het verbergen van de locaties waar aanvalstunnels werden gegraven. Daarnaast werd een project voor hulp aan [fictieve] vissers in werkelijkheid gebruikt om motorboten en duikpakken te leveren aan de militaire marine-eenheid van Hamas.

Een andere gebruikelijke wijze om apparatuur voor Hamas te kopen, was om Hamas-magazijnen als World Vision magazijnen te verhullen. Trucks die de goederen via de Kerem Shalom Crossing tussen Israël en de Gazastrook vervoerden, losten hun goederen in Hamas-magazijnen in plaats van legitieme World Vision magazijnen. Hamas-agenten gingen de goederen in het holst van de nacht ophalen.

Volgens El-Halabi werd de humanitaire hulp die voor de bewoners van de Gazastrook was gegeven, in feite bijna uitsluitend gegeven aan Hamas-terroristen en hun families. Anderen dan Hamas-leden kregen bijna nooit iets van de ontvangen steun, ondanks dat zij het nodig hadden. Een praktijk die volledig in strijd is met wat hulporganisaties plegen te doen. Elke maand distribueerde El-Halabi duizenden pakketten met voedsel, basisgoederen en medische hulpmiddelen aan Hamas-terroristen en hun families, goederen die World Vision bestemd had voor de armen.

Ook tijdens de Gaza-oorlog van zomer 2014 heeft El-Halabi humanitaire hulp doorgesluisd naar Hamas-terroristen. Tijdens de gevechten ontvingen zij voedselpakketten om hen boven en onder de grond – ook in de aanvalstunnels – te steunen.

Misbruik van voorrechten
Naast de financiële en logistieke steun die El-Halabi aan Hamas bood, benutte hij ook zijn bezoeken aan Israël, die toegestaan waren vanwege zijn legitieme werk voor World Vision, voor ernstige terroristische activiteiten: het lokaliseren en markeren [via GPS] van plaatsen in de buurt van de Erez Crossing die mogelijk kunnen worden gebruikt als plaatsen voor uitgangen voor Hamas’ aanvalstunnels.

Het onderzoek leverde veel informatie op over nog meer personen in de Gazastrook, die hun werk in organisaties, zoals humanitaire hulporganisaties en VN-instellingen, misbruiken ten behoeve van Hamas. De verklaringen van El-Halabi schetsen een verontrustend beeld, waarin de VN en andere hulporganisaties in Gaza in feite worden gecontroleerd door de islamistische terreurorganisatie Hamas.

Samengevat: de feiten die tijdens dit belangrijke onderzoek zijn ontdekt, laten vooral zien hoe Hamas de internationale humanitaire hulp en middelen, geschonken door Westerse landen en bedoeld als hulp voor behoeftige inwoners hulp van de Gazastrook, op cynische wijze exploiteert. Die hulp werd in feite omgeleid naar Hamas en gebruikt voor het versterken van zijn terroristische en militaire capaciteit. Door zijn daden schaadt Hamas de burgerbevolking in de Gazastrook, wat zijn destructieve prioriteiten met betrekking tot Gaza duidelijk maakt.