‘Israëlische schoolboeken leren vrede, Palestijnse niet’

Twee recente onderzoeken hebben aangetoond, dat het Israëlische lesprogramma veel doet om de vrede tussen Joden en Arabieren te bevorderen, en het Palestijnse lesprogramma het tegengestelde, in strijd met de ondertekende vredesakkoorden.

Beide studies werden uitgevoerd door IMPACT-SE (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) een organisatie die ‘onderwijs over de hele wereld monitort en analyseert om de naleving van de internationale normen inzake vrede en tolerantie te bepalen.’

In zijn recentste verslag analyseerde de organisatie 123 Israëlische schoolboeken voor het zevende t/m twaalfde leerjaar en concludeerde dat aan Israëlische kinderen wordt onderwezen dat ‘vrede het uiteindelijke doel is, en als zeer wenselijk en haalbaar wordt beschreven, terwijl oorlog wordt beschouwd als een negatieve gebeurtenis, hoewel op sommige momenten noodzakelijk.’

Verder erkennen de Israëlische schoolboeken openlijk het ‘bestaan van de Palestijnse Nationale Beweging, en worden gebeurtenissen met betrekking tot het Palestijns-Israëlisch conflict, als regel, op een evenwichtige en onpartijdige manier weergegeven.’

Uit een eerdere analyse van 78 schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit, voor het eerste t/m twaalfde leerjaar, bleek daarentegen dat ‘het woord “vrede” er in het geheel niet in voorkwam’, en dat de Staat Israël – op een uitzondering na – nooit op een landkaart verscheen. In plaats daarvan waren de schoolboeken, die worden gebruikt om Jonge Palestijnen te onderwijzen, gevuld met uitspraken, gedichten en instructies die jihad verheerlijken en aanmoedigen.