Palestijnse minister: ‘Jeruzalem was nooit Joods’

Onlangs verklaarde Adnan AlHusayni, minister voor Jeruzalem-aangelegenheden van de Palestijnse Autoriteit: ‘Er is geen bewijs dat Jeruzalem een Joods verleden heeft.’ Alle archeologische projecten en andere inspanningen van Israël om de Joodse geschiedenis van Jeruzalem aan te tonen, hebben naar zijn mening geen enkel bewijs opgeleverd.

Via de Palestijnse radio waarschuwde hij dat ‘zodra de Joden de Al-Aqsa moskee zullen vernietigen, er een storm van geweld zal ontstaan die het hele land zal vernietigen.’ AlHusayni riep de UNESCO op om de opgravingen van de Israëli’s in Jeruzalem te stoppen.

In werkelijkheid doet de islamitische Waqf in Jeruzalem alles wat in haar vermogen ligt om ieder spoor van het Joodse verleden uit te wissen. Bij hun zogenaamde renovaties in de onderliggende lagen van het Tempelplein, vernietigen zij alles wat Joods is. De afgelopen vier jaar hebben zij beweerd dat Israël van plan is om met chemische middelen de fundamenten van de Al-Aqsamoskee te eroderen. En deze krankzinnige beweringen halen in veel landen ook nog eens de krantenkoppen.