Paus Franciscus: God gaf het land aan Israël

Te midden van alle opschudding, veroorzaakt door een door de VN-organisatie UNESCO aangenomen resolutie, die elke Joodse band met Jeruzalem en de Tempelberg ontkent, heeft paus Franciscus woensdag benadrukt, dat de banden van Israël met het Heilige Land zowel oud als door God ingesteld zijn.

‘Het volk Israël, dat uit Egypte kwam, waar ze tot slaaf waren gemaakt, liep veertig jaar door de woestijn tot zij het door God beloofde land bereikten,’ zei de paus tijdens een toespraak over migratie.

Kort daarna sprak de paus met de Israëlische onderminister voor Regionale Samenwerking Ayoub Kara, die geen christen of Jood is maar behoort tot de Druzen bevolking van Israël. Deze zei, dat de woorden van paus Franciscus een duidelijke terechtwijzing waren voor de VN en zijn pogingen de geschiedenis te herschrijven.

De voorzitter van de Knesset, Yuli Edelstein, heeft woensdag in een brief aan het Vaticaan aangedrongen op een krachtige verwerping van de VN-resolutie, die Edelstein ‘een aanval op de geschiedenis en (…) zeer beledigend voor zowel het christendom als het Jodendom’ noemde.