Sacks: ‘Mensenrechten misbruikt voor antisemitisme’

Als ik het belangrijkste punt uit de toespraak van rabbijn Sacks tot het Europese Parlement op 27 september mocht kiezen, is het dit: Om hun haat tegen de Joden te rechtvaardigen, beroepen de huidige antisemieten zich op ‘de hoogste wereldwijde bron van gezag, de mensenrechten. Daarom wordt Israël (…) regelmatig beschuldigd van de vijf hoofdzonden tegen de mensenrechten: racisme, apartheid, misdaden tegen de menselijkheid, etnische zuivering en poging tot genocide’.

Rabbijn Lord Jonathan Sacks (foto), die van 1991 tot 2013 opperrabbijn was van de Verenigde Hebreeuwse Congregaties van het Gemenebest, kon een nauwkeurige prognose geven aan de ongrijpbare ziekte van het antisemitisme, een kwaadaardig fenomeen dat zich voordoet als een engel des lichts..

Sacks actualiseert de definitie van antisemitisme, dat niet langer alleen haat tegen Joden en Jodendom is. ‘[Hedendaags] antisemitisme betekent de ontkenning van het recht van Joden om gezamenlijk als Joden te bestaan met dezelfde rechten als ieder ander’, stelde Sacks, en wees er terecht op dat antisemitisme is veranderd in het haten van Israël.

Hij vervolgde: ‘Het nieuwe antisemitisme is veranderd, zodat iedere beoefenaar ervan kan ontkennen dat hij of zij een antisemiet is. Immers, zij zullen zeggen: “Ik ben geen racist. Ik heb geen probleem met de Joden of het Jodendom. ik heb alleen een probleem met de Staat Israël”. Maar in een wereld met 56 islamitische landen en 103 christelijke landen, is er slechts één Joodse Staat, Israël (…) de enige van de 193 aangesloten landen van de Verenigde Naties waarvan het bestaansrecht regelmatig wordt aangevallen, terwijl één Staat, Iran, en een groot aantal andere organisaties, zich richten op zijn vernietiging.’

Hoewel deze moderne mutatie van antisemitisme beweert vredelievend te zijn en vooral bezig met mensenrechten, is precies het tegendeel gebleken, waardoor het alleen ellende en strijd in plaats van vrede en welvaart heeft gebracht.

Europa was geen fijne plaats tijdens de kruistochten en nazi-Duitsland, en Europa is op dit moment ook geen fijne plaats. Het vervolgen van Joden, zei Sacks, heeft nog nooit iemand voordeel gebracht, de antisemieten zelf het allerminst. ‘Het verschijnen van antisemitisme in een cultuur,’ concludeerde hij, ‘is het eerste symptoom van een ziekte, de vroegtijdige waarschuwingsteken van collectieve ineenstorting.’

Uit liefde voor een ondankbaar Europa, besloot Sacks met een nuchtere waarschuwing: Als Europa niets doet om antisemitisme te stoppen, als de Joden Europa verlaten, ‘zal de Europese vrijheid sterven.’