Video: Gouden bel hogepriester bewijst Joodse claim

De beslissing van de UNESCO dat er geen Joodse band met het Tempelplein en de Westelijke Muur zou bestaan, lijkt meer ingegeven door de haat van islamitische landen dan door gedegen en wetenschappelijk verantwoord, archeologisch onderzoek.

Een van de vele vondsten, die aantonen dat het land Israël het thuisland is van het Joodse volk, en Jeruzalem zijn hoofdstad, was een gouden belletje, dat de mantel van de hogepriester heeft gesierd tijdens zijn dienst in de heiige tempel. De belletjes staan vermeld bij de priesterkleding in Exodus 28:33-35.