Is profiling discriminatie?

Profiling is het Engelse woord voor profilering. In de politiewereld is het maken van een risicoprofiel normaal. Maar het begrip heeft door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen een andere betekenis gekregen. In het Westen is het politiek incorrect om iemand te beoordelen op basis van zijn afkomst of milieu. 

Er zou alleen gekeken mogen worden naar verdacht gedrag van de individu. Daar valt wat voor te zeggen, maar als levens gered kunnen worden door profilering, dan wordt het noodzakelijk om deze risicofactor ook mee te nemen bij het beoordelen van potentieel gevaar. Tegen de achtergrond van de jongste terreurgolf worden om veiligheidsredenen verdachte Arabieren op straat aangehouden. Het is een onsympathiek afschrikkingsmiddel, maar wel één die talloze aanslagen heeft verijdeld. Wat is het profiel van iemand die Joden aanvalt met een mes? Dat zijn bijna altijd Palestijnse moslims. Moet Israël dan politiek correct gaan handelen omdat profilering discriminerend zou zijn? Moeten dan alle inwoners, dus ook Joden, als terreurverdachten worden beschouwd en op straat worden aangehouden? Dat heeft toch geen enkele zin.

Trouwens, de Joodse bevolking is zeker niet gevrijwaard van profilering. De veiligheidsdienst maakt ook profielen aan van Joodse jongeren die behoren tot rechts-extremistische organisaties in Judea en Samaria, dit tot ongenoegen van jonge pioniers.

Dat 99 procent van de terroristen moslim is, zegt iets over het profiel van de daders en niet over het zogenaamde vooroordeel van de gerechtelijke macht. Waarom zou Israël zich dan moeten verontschuldigen voor profilering? We moeten nu eenmaal voortdurend scherp blijven opletten voor alle dreiging, niet alleen uit de islamitische hoek, maar uit iedere extremistische of criminele hoek.