Stemming Veiligheidsraad uitgesteld dank zij Trump

De voor gisteren geagendeerde stemming in de VN Veiligheidsraad over een resolutie van Egypte, waarin de Joodse nederzettingen een obstakel voor het vredesproces worden genoemd en een totale bouwstop in de nederzettingen en Oost-Jeruzalem wordt geëist, is op het laatste moment naar een later tijdstip verschoven.

Nadat over de mogelijkheid was gesproken, dat de VS zich ditmaal van stemming zou onthouden en niet zoals gebruikelijk gebruik zou maken van zijn vetorecht, wendde Israël zich tot de Amerikanen en vroeg hen tegen de Egyptische resolutie te stemmen. Indien de Amerikanen dit niet zouden doen, dan zou men zich tot president-elect Donald Trump wenden.

Het werd echter steeds duidelijker, dat de VS zich dit keer van stemming zou onthouden. Volgens een bron binnen de regering ging het om een [diplomatieke] klap van Obama tegen premier Benjamin Netanyahu en de nederzettingen. Daarop wendde Israël zich tot Donald Trump. 

Later kreeg Trump een telefoontje van de Egyptische President El-Sisi (foto) en sprak met hem over de Egyptische verzoek aan de Veiligheidsraad. Een woordvoerder van de Egyptische president zei dat Trump en El-Sisi telefonisch over regionale aangelegenheden en ontwikkeling in het Midden-Oosten hadden overlegd. Beiden werden het erover eens, de nieuwe Amerikaanse regering de mogelijkheid te geven, een standpunt te bepalen over het conflict en een ​​oplossing te vinden. 

Daarna heeft de Egyptische delegatie om uitstel van de stemming over de resolutie gevraagd, tot grote ergernis en teleurstelling van de Palestijnen, die ernstige kritiek uitten op de Egyptische beslissing.

Nieuw-Zeeland, Venezuela, Maleisië en Senegal, alle leden van de Veiligheidsraad, wendden zich later – toen het steeds duidelijker werd dat Egypte de resolutie zou intrekken – in een brief tot de Egyptische delegatie. Daarin verklaarden zij, ​​zo snel mogelijke een soortgelijke ​​resolutie op te stellen, indien Egypte zijn resolutie zou intrekken. De Palestijnen sloten zich aan bij deze mededeling en benadrukten hun teleurstelling dat de Veiligheidsraad van de resolutie niet in stemming bracht. ,

De Israëlische ambassadeur in de VS, Ron Dermer, sprak ‘grote waardering’ van de Joodse Staat uit voor de inspanningen van Trump, die Israël heeft behoed voor een laatste klap van de haatdragende president Barack Obama..